Ruszyła budowa platformy widokowej

15 marca 2017

Ruszyła budowa platformy widokowej przy bunkrze w Chechle na Wzgórzu Dąbrówka.

W dniu 08.12.2016 została zawarta umowa z firmą P.B.E. ELBUD Gdańsk S.A. z siedzibą przy ul. Nowy Świat 42/44 w Gdańsku na realizację zadania pn.: „Budowa platformy widokowej przy bunkrze w projekcie LIFE12 NAT/PL/000031 pn.: Kompleksowa ochrona nieleśnych siedlisk przyrodniczych na terenach wojskowych w obszarze Natura 2000”  –  Pustynia Błędowska finansowanym w ramach instrumentu finansowego LIFE+ ze środków Unii Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .

W ramach tego zadania na wzgórzu Dąbrówka została zaprojektowana platforma widokowa o konstrukcji stalowej na fundamencie żelbetowym. Całość konstrukcji ma posiadać walory ażurowości z elementem usztywniającym – żelbetowym – stanowiącym element kompozycyjny.

Kształt platformy –  trójkąt równoboczny o boku dł. 18m., ma nawiązywać kształtem do pozostałości fundamentu wieży widokowej po stronie północno – wschodniej. Razem z pozostałością fundamentów oraz bunkra poniemieckiego zachowana będzie kompozycja terenu podkreślająca industrialność części terenu i nawiązująca do przeszłości.

Wejście na platformę usytuowane jest od strony północnej, od strony zachodniej równolegle do elementu żelbetowego usytuowana została pochylnia dla osób niepełnosprawnych.

Przedłużeniem pochylni będzie pomost drewniany umożliwiający dojazd wózkom inwalidzkim do platformy.

Platforma widokowa wyposażona będzie w 8 tablic informacyjnych i stacje meteorologiczną.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. Przedstawiająca lokalizację projektowanej platformy na wzgórzu Dąbrówka w Chechle.

W chwili obecnej prowadzone są prace posadowienia fundamentów platformy.

Tekst J Markiewicz- Kuchta, zdjęcia JMK