A1 Utworzenie biura projektu

Biuro zostało utworzone w wydzielonych na ten cel pomieszczeniach na terenie Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Krakowie – kompleks wojskowy przy ul. Skrzatów 2 w Krakowie.

map    Zakupiono niezbędny do działalności biura sprzęt komputerowy i biurowy.
    Stan zaawansowania prac:  zrealizowano.

DSC_0724

DSC_0726