Posts of "Aktualności"

Umowa na usunięcie roślinności

4 sierpnia 2021

W dniu 03.08.2021 r. została podpisana umowa z Firmą Handlowo Usługową SEKWOJA na usunięcie niepożądanej roślinności z 60 ha, w rejonie dobrze zachowanych muraw napiaskowych i cennych przyrodniczo obszarów północnej części Pustyni Błędowskiej.  Zasadniczym celem wszystkich działań prowadzonych w ramach kontynuacji projektu LIFE 12 NAT/PL/000031 jest bezpośrednie i pośrednie zapewnienie trwałości efektu ekologicznego przeprowadzonych działań, ...

Czytaj więcej

Monitoring przyrodniczy

22 lipca 2021

W lipcu 2021 r. w ramach trwałości projektu wykonano monitoring przyrodniczy, który umożliwił porównanie stanu siedlisk przyrodniczych na reprezentatywnej próbie 1/6 transektów (20 z 120) wyznaczonych do prac monitoringowych w ramach transektu. Sporządziła A. Chmiel

Czytaj więcej

Prace utrzymujące efekty zakończonego projektu

12 maja 2021

Od dnia 10.05.2021 r. rozpoczęły się prace mające na celu utrzymanie efektów projektu zakończonego w 2017 r.  Prace te polegają na czyszczeniu gleby bielicowej za pomocą zakupionegow ramach projektu LIFE 12 NAT/PL/000031 sprzętu tj. głębosza i sandclenera. Planowane zakończenie prac 30.11.2021 r. Sporządziła A. Chmiel

Czytaj więcej

Wynik monitoringu przyrodniczego

30 czerwca 2020

W dniu 29.06.2020r. został przedstawiony wynik monitoringu przyrodniczego wykonanego w ramach trwałości efektu ekologicznego. Monitoring przyrodniczy wykonany w roku 2020 umożliwił porównanie stanu siedlisk przyrodniczych na reprezentatywnej próbie 1/6 transektów (20 z 120) wyznaczonych do prac monitoringowych w ramach transektu Sporządził K.Kępa

Czytaj więcej

Umowa na usunięcie roślinności

24 czerwca 2020

W dniu 23.06.2020 została podpisana umowa z Firmą  Usługowo – Handlowy „JAWOR” na usunięcie niepożądanej roślinności w rejonie dobrze zachowanych muraw napiaskowych i cennych przyrodniczo obszarów północnej części Pustyni Błedowskiej. Zasadniczym celem wszystkich działań prowadzonych w ramach kontynuacji projektu LIFE12 NAT/PL/000031 jest bezpośrednie i pośrednie zapewnienie trwałości efektu ekologicznego przeprowadzonych działań, polegające przede wszystkim na ...

Czytaj więcej

Prace utrzymujące efekty projektu

6 maja 2020

Od dnia 04.05.2020 r rozpoczęły się prace mające na celu utrzymanie efektów projektu zakończonego 31.12.2017r Sporządził K.Kępa

Czytaj więcej