Drugie Spotkanie Projektów LIFE NATURA

5 grudnia 2015

W dniach 03-04.12.2015r.Przedstawiciele zespołu zarządzającego projektem
Pani Edyta Mazur oraz Katarzyna Kępa uczestniczyły w II spotkaniu projektów
LIFE zorganizowanym przez Zespól Parków Krajobrazowych Województwa
Śląskiego w miejscowości Smoleń.
Spotkania robocze  poświęcone było wymianie doświadczeń między projektami.
Wszyscy uczestnicy konferencji podzielili się na trzy grupy przy 3
stanowiskach podzielonych tematycznie. Każda grupa obejmowała inny blok
tematyczny. Głównymi zagadnieniami poruszanymi na spotkaniu były: zamykanie
Projektów, raport końcowy, różnice w kursie Euro a rozliczanie projektu,
wypas owiec, sporządzanie raportów końcowych, sprawy księgowo – finansowe.
 Podczas spotkania przybliżono tematy związane z rozliczaniem Projektów
Life, pisaniem i składaniem raportu końcowego i raportów śródokresowych.
Drugiego dnia przedstawiciele Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa
Śląskiego zapoznali uczestników z terenem działań obejmujących ich 
projekt.

as3_resizeas1_resize