Dwudniowe warsztaty szkoleniowe w Drawsku

7 kwietnia 2017

W dniu 04-05.04.2017r. na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Drawsku odbył się dwudniowy warsztat szkoleniowy, który miał na celu : przedstawienie uczestnikom sposobów ochrony przyrody oraz zasad zachowania na terenach objętych Naturą 2000.
To już 10 a zarazem ostatni z warsztatów które prowadziliśmy.
Pierwszy dzień to wykłady, prezentacje wymiana doświadczeń – drugi teren Poligonu .
Warsztat odbył się w ramach projektu LIFE12 NAT/PL/000031 pn. „Kompleksowa ochrona nieleśnych siedlisk przyrodniczych na terenach wojskowych w obszarze Natura 2000” – Pustynia Błędowska finansowanego w ramach instrumentu finansowego LIFE+ za środków Unii Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Zakres tematyczny warsztatu obejmował :
Zasad ochrony obszarów 2000,
Metod czynnej ochrony obszarów 2000 na terenach wojskowych,
Ochrony napiaskowych siedlisk przyrodniczych ( muraw napiaskowych, wydm śródlądowych

Bardzo serdecznie dziękujemy Pani Agnieszce z Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Drawsku za pomoc przy organizacji tego przedsięwzięcia.

K.Kępa
Fot.Kk