Dwudniowy warsztat szkoleniowy w Orzyszu

27 marca 2017

W dniu 23.03.2017r na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Orzyszu rozpoczął się dwudniowy warsztat szkoleniowy, który ma na celu : przedstawienie uczestnikom sposobów ochrony przyrody oraz zasad zachowania na terenach objętych Naturą 2000.
To kolejny bo już 9 warsztat który prowadzimy. Pierwszy dzień to wykłady, prezentacje wymiana doświadczeń – drugi teren Poligonu .
Warsztat odbył się w ramach projektu LIFE12 NAT/PL/000031 pn. „Kompleksowa ochrona nieleśnych siedlisk przyrodniczych na terenach wojskowych w obszarze Natura 2000” – Pustynia Błędowska finansowanego w ramach instrumentu finansowego LIFE+ za środków Unii Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Zakres tematyczny warsztatu obejmował :
Zasad ochrony obszarów 2000,
Metod czynnej ochrony obszarów 2000 na terenach wojskowych,
Ochrony napiaskowych siedlisk przyrodniczych ( muraw napiaskowych, wydm śródlądowych

W szczególny sposób pragniemy podziękować Komendantowi Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Orzyszu oraz Pani Joannie za pomoc przy organizacji tego przedsięwzięcia oraz za czas poświęcony nam w trakcie warsztatu.

K.Kępa
Fot. JMK, MG