Dzień Informacyjny LIFE 2016

29 kwietnia 2016

26 kwietnia 2016 roku w Warszawie, w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Fundacji Nowe Horyzonty, przedstawiciele naszego projektu brali czynny udział w Dniu Informacyjnym LIFE, organizowanym po raz dziewiąty przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dzień Informacyjny LIFE było okazją do wymiany doświadczeń z innymi Beneficjentami LIFE, oraz prezentacji działań realizowanych w ramach projektów szerokiemu gronu potencjalnych wnioskodawców.

Sesję ogólną konferencji otworzył Pan Mariusz Gajda, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, który przedstawił wyzwania jakie stoją przed programem LIFE w kontekście zadań realizowanych przez Ministerstwo Środowiska.

Zastępca Prezesa NFOŚiGW Jacek Spyrka podsumował dotychczasowe osiągnięcia Programu LIFE oraz przedstawił informacje dotyczące zasad finansowania programu w naborze 2016. Wprowadzenie do Programu LIFE przedstawił Pan Andrzej Muter, p.o. Kierownika w Wydziale ds. Współpracy Międzynarodowej i Programu LIFE.

Podczas drugiej części konferencji Beneficjenci Programu zaprezentowali realizowane projekty, co dało możliwość poznania doświadczeń z okresu przygotowania wniosków, a także ze współpracy z Komisją Europejską. Omówiono realizację zadań i problematykę dotyczącą rozliczania projektów. Wszystkie prezentacje dostępne są poniżej oraz w zakładce Szkolenia i Konferencje.

Nowością tegorocznego Dnia Informacyjnego LIFE były trzy sesje tematyczne. Dały one potencjalnym wnioskodawcom możliwość szczegółowego zapoznania się z konkretnymi zagadnieniami: „LIFE dla firm”, „Ochrona ptaków wodno-błotnych”, „Skuteczna kampania informacyjna”. Uczestnicy mieli szansę dowiedzieć się więcej m.in. o tym jak realizować projekt LIFE, jak wykorzystywać dane zbierane w trakcie monitoringu, jak komunikować efekty projektu grupom interesariuszy ważnym dla realizacji projektu, jak zadbać o trwałość uzyskanych efektów.

Źródło: http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/aktualnosci/art,236,dzien-informacyjny-life-2016-juz-za-nami.html

13116056_1761358204083403_4870389244029248437_o 13055821_1761358120750078_3727277018246557691_o 13062871_1761357997416757_5545249892125105858_o