Dzień informacyjny LIFE organizowany przez NFOŚiGW

22 marca 2015

W dniu 14.04.2015r. Zespół Zarządzający Projektem w składzie: Edyta
Mazur, Katarzyna Kępa, Justyna Markiewicz-Kuchta oraz Anna Nowak wezmą
udział w dniu informacyjnym LIFE organizowanym przez Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Dzień Informacyjny LIFE jest dla nas doskonałą okazją do wymiany
doświadczeń z innymi Beneficjentami LIFE, oraz zaprezentowania
realizowanych  zadań w ramach naszego projektu.

więcej informacji na stronie:
logo-nfosigw