E1 Strona internetowa projektu

„Wykonanie i prowadzenie strony internetowej projektu zostało zlecone firmie Conticom, ul. Morska 222/11, 81-006 Gdynia, umowa nr 7/2014/Life z dnia 21.01.2014r.
Adres strony: http://rzilife-pustynia.conticom.webd.pl
Utworzono fun page (RZI LIFE) na portalu społecznościowym Facebook, na którym umieszczane są bieżące informacje o projekcie i ważnych wydarzeniach związanych z Wojskiem Polskim.
Za prowadzenie strony internetowej odpowiada firma Contikom, nadzorowana przez Specjalistę ds. informatyki. Materiały przekazywane do zamieszczenia na stronie internetowej opracowuje Specjalista ds. promocji. Od 01.07.2017r. strona internetowa prowadzona jest w ramach Zespołu Zarządzającego projektem.

Po zakończeniu projektu – od 01.01.2018r. za prowadzenie strony odpowiedzialni będą pracownicy Sekcji Ochrony Środowiska RZI w Krakowie.