E3 Warsztaty “Ochrona przyrody i ochrona środowiska na terenach wojskowych”

Jednym z podstawowych celów projektu jest promowanie ochrony przyrody w Wojsku Polskim. W związku z tym akcja promocyjna jest skierowana przede wszystkim do osób, które mogą się stykać w swojej pracy z zagadnieniami ochrony przyrody na terenach wojskowych.

Pierwsze warsztaty szkoleniowe – Kraków

8.03.2015 w Rejonowym Zarządzie Infrastruktury w Krakowie odbyło się szkolenie warsztatowe pt ,, Sposoby ochrony przyrody oraz zasad zachowania się na terenach objętych ochroną Natura 200a0, gospodarka odpadami na tych terenach, zagrożenia spowodowane wyciekiem substancji ropopochodnych”. Szkolenie realizowane jest
w ramach naszego projektu LIFE12 NAT/PL/000031

10981739_1616542605231631_3151759272685204725_n 10923384_1616542615231630_6482092910653168533_n

 

 

 

 

 

 

 

Drugie warsztaty szkoleniowe – Pustynia Błędowska

28.10.2015 odbyły się drugie z pięciu warsztatów szkoleniowych przeznaczonych dla przedstawicieli instytucji wojskowych oraz osób zarządzającymi terenami wojska, które mają szczególne znaczenie przyrodnicze w projekcie LIFE12 NAT/PL/000031 pn. „Kompleksowa ochrona nieleśnych siedlisk przyrodniczych na terenach wojskowych
w obszarze Natura 2000” – Pustynia Błędowska finansowanym w ramach instrumentu finansowego LIFE+ ze środków Unii Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z problematyką ochrony przyrody i ochrony środowiska na terenach wojskowych. Osobą prowadzącą był dr Wojciech Mróz a szkolenie odbyło się w formie warsztatów terenowych na Pustyni Błędowskiej. Zakres tematyczny szkolenia dotyczył zasady ochrony obszarów Natura 2000. Metody czynnej ochrony obszarów Natura 2000 na obszarach wojskowych. Ochrona napiaskowych siedlisk przyrodniczych (murawy napiaskowe, wydmy śródlądowe) w praktyce. Potencjalne konflikty pomiędzy wymogami ochrony przyrody a użytkowaniem terenów wojskowych. Finansowanie i realizacja projektów z zakresu ochrony przyrody.

Tematy poruszane podczas warsztatów terenowych:

  • Informacje o projekcie LIFE12 NAT/PL/000031 pn. „Kompleksowa ochrona nieleśnych siedlisk przyrodniczych na terenach wojskowych w obszarze Natura 2000”.
  • Podstawowe informacje o Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 i jej funkcjonowanie w Polsce. Obszary Natura 2000 na terenach wojskowych.
  • Zarządzanie obszarami Natura 2000 – podstawowe instrumenty, uwarunkowania sporządzania i realizacji planów zadań ochronnych.
  • Pustynia Błędowska PLH120014 – charakterystyka obszaru, przedmioty ochrony, plan zadań ochronnych, prowadzone działania ochronne.
  • Metody czynnej ochrony obszarów Natura 2000 na obszarach wojskowych. Ochrona napiaskowych siedlisk przyrodniczych (murawy napiaskowe, wydmy śródlądowe) w praktyce.
  • Potencjalne konflikty pomiędzy wymogami ochrony przyrody a użytkowaniem terenów wojskowych. Finansowanie i realizacja projektów z zakresu ochrony przyrody. Dyskusja.

 

 

DSC_5958 DSC_5957 12189877_1699359240283300_3292923338305115157_n

 

 

 

 

 

Trzecie warsztaty szkoleniowe – Warszawa

15.12.2015 w  Warszawie odbyły się trzecie z pięciu warsztatów szkoleniowych  pt “Zasady ochrony obszarów Natura 2000 organizowane w ramach naszego projektu Life 12 NAT/PL/000031
i przeznaczonych dla przedstawicieli instytucji wojskowych oraz osób zarządzającymi terenami wojska, które mają szczególne znaczenie przyrodnicze w projekcie LIFE12 NAT/PL/000031
„Kompleksowa ochrona nieleśnych siedlisk przyrodniczych na terenach wojskowych w obszarze Natura 2000” – Pustynia Błędowska finansowanym w ramach instrumentu finansowego LIFE+ ze środków Unii Europejskiej
i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z problematyką ochrony przyrody i ochrony środowiska
na terenach wojskowych oraz zasad ochrony obszarów Natura 2000. Osobą prowadzącą był dr Wojciech Mróz, warsztaty były  udane a zainteresowanie tematem bardzo duże, dzięki czemu w trakcie szkolenia odbyło się wiele ciekawych i merytorycznych dyskusji.

DSC_6767 DSC_6768 DSC_6762

 

 

 

 

 

 

Czwarte warsztaty szkoleniowe – Bydgoszcz

 17.03.2016r. w Bydgoszczy odbył się 4 warsztat przeznaczony dla przedstawicieli instytucji wojskowych oraz dla zarządzających terenami wojska, które mają na celu szczególne znaczenie przyrodnicze w projekcie LIFE12 NAT/PL/000031 pn. „Kompleksowa ochrona nieleśnych siedlisk przyrodniczych na terenach wojskowych w obszarze Natura 2000” – Pustynia Błędowska finansowanego w ramach instrumentu finansowego LIFE+ za środków Unii Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Zakres tematyczny warsztatu obejmował :
Zasad ochrony obszarów 2000
Metod czynnej ochrony obszarów 2000 na terenach wojskowych
Ochrony napiaskowych siedlisk przyrodniczych ( muraw napiaskowych, wydm śródlądowych )
Finansowanie i realizacja projektów z zakresu ochrony przyrody

12322898_1744240155795208_2280116403248126159_o 12140056_1744240715795152_6047971852942080135_o 12182774_1744240152461875_4774458729542979336_o

 

 

 

 

 

 

 

Piąte warsztaty szkoleniowe – Tarnobrzeg  

14.04.2016r. w Tarnobrzegu odbyły się warsztaty przeznaczone dla przedstawicieli instytucji wojskowych oraz dla  osób zarządzających terenami wojska.

Zakres tematyczny warsztatu obejmował zasady ochrony obszarów 2000,
 metody czynnej ochrony obszarów 2000 na terenach wojskowych oraz ochronę napiaskowych siedlisk przyrodniczych (muraw napiaskowych, wydm śródlądowych).

Warsztaty składał się z części teoretycznej oraz praktycznej, która odbyła się  na terenie Poligonu w Nowej Dębie.

13006710_1759632607589296_3354211384442623257_n 13062354_1759636570922233_7459256604954683073_n 13077096_1759632894255934_7058874673315196381_n

 

 

 

 

 

 

Po 30.11.2016r. odbyło się 5 dodatkowych warsztatów, w których uczestniczyło kolejne 150 osób (akceptacja KE w piśmie znak ENV-E-3-KN/ANC/sp z 27.04.2016):

24.02.2017    Wrocław

10.03.2017    Zamość

23-24.03.2017          Orzysz

03-04.04.2017          Drawsko Pomorskie

21.03.2017    Pustynia Błędowska

Warsztaty szkoleniowe skierowane były do pracowników i żołnierzy resortu obrony narodowej.

Materiały promocyjne wyprodukowane w ramach działania E3. Od początku trwania projektu wyprodukowaliśmy 10190 szt mat.prom (notatniki, karabińczyki, broszury trójdzielne, ulotki informacyjne,plakaty, kamizelki odblaskowe, opaski odblaskowe, zakładki do książek, kalendarze z grawerem, długopisy, ołówki, pamięć usb, bombki ze stojakiem, teczki ofertowe, rollup , koszulki, torby brązowe papierowe, kubki termiczne, balony buton, filiżanki z nadrukiem, stupttupy, kapelusze pustynne, torby płócienne, foldery i broszury. Materiały te zostały przesłane do KE przy raporcie śródokresowym, za wyjątkiem stuptupów, kapeluszy pustynnych, torb płóciennych, które zostaną przesłane do KE z raportem końcowym. Materiały są dystrybuowane podczas warsztatów szkoleniowych oraz podczas działań związanych z tworzeniem sieci z innymi projektami (działanie F2). Wszystkie materiały posiadają logo projektu, Logo LIFE, NATURA 2000 oraz Logo NFOŚiGW.

 

Na materiałach na których była możliwość umieszczenia większej ilości grafiki zostały również umieszczone logotypy MON i RZI.

Na bieżąco wykonujemy dodatkowe działania mające na celu rozpowszechnienie wiedzy o Projekcie i Instrumencie Finansowym LIFE +,  podczas których są wykorzystywane materiały promocyjne. W związku z tym zakupiono szereg materiałów promocyjnych.

Dodatkowo, w ramach działania E3 wyprodukowaliśmy broszurę informacyjną – kołonotatnik –  o Pustyni Błędowskiej i poligonach wojskowych (500 sztuk w języku polskim i 250 szt. w jęz. angielskim, 48 stron tekstu ze zdjęciami), która również są  dystrybuowane podczas dodatkowych warsztatów, na konferencji podsumowującej projekt jak również podczas spotkań z innymi projektami.