E4 Opracowanie, edycja i publikacja poradnika.

W ramach tego działania powstały dwie publikacje książkowe:

 

  1. „Ochrona przyrody na terenach wojskowych. Odtwarzanie siedlisk przyrodniczych Pustyni Błędowskiej” (Mróz W. 2017) – nakład 750 egz. w języku polskim i 500 egz. w języku angielskim.

Opracowanie zawiera analizę obecnego stanu i możliwości rozwoju działań z zakresu ochrony przyrody na terenach pozostających w zarządzie Sił Zbrojnych Wojska Polskiego.

W części ogólnej poradnika zaprezentowano bogactwo przyrodnicze wybranych terenów poligonowych, w tym chronione gatunki roślin i zwierząt czy też typy siedliska przyrodnicze chronione w sieci Natura 2000. Część szczegółowa zawiera analizę działań prowadzonych na Pustyni Błędowskiej w ramach projektu LIFE12 NAT/PL/000031, a także rekomendacje i wskazania, które można wykorzystać do planowania ochrony innych obszarów wojskowych.

 

2.    „Pustynia Błędowska. Ocalić od zapomnienia” (Głowacka M. 2017, W.Mróz (red.)) – nakład 750 egz. w języku polskim i 250 egz. w języku angielskim.

Celem opracowania jest podkreślenie związków pomiędzy ochroną półnaturalnych siedlisk przyrodniczych, historią i kulturą regionu oraz historią użytkowania terenu ze szczególnym uwzględnieniem użytkowania terenu pustyni przez wojsko.