E7 Utworzenie terenowego punktu informacyjnego

TERENOWY PUNKT INFORMACYJNY składa się z dwóch elementów (dwóch inwestycji), które zlokalizowane są na terenie Pustyni Błędowskiej:

  1. Terenowy Punkt Informacyjny (dalej TPI)
  2. Platforma Widokowa przy Bunkrze (dalej Platforma)

Utworzenie Terenowego Punktu Informacyjnego (dalej TPI) oraz Budowa Platformy Widokowej przy Bunkrze są zadaniami inwestycyjnymi,  służącymi upowszechnianiu wiedzy o przyrodzie, projekcie, obszarach Natura 2000 i instrumencie finansowym LIFE+.

  1. Terenowy Punkt Informacyjny – zadanie inwestycyjne nr 42015

Opis obiektu:

– Powierzchnia przewidywana na TPI: ok 0,3 ha,  długość ogrodzenia 130 mb.

– Wiata o wymiarach długość 21,98m szerokość 5,90m wysokość w szczycie 5,48m o konstrukcji stalowej z dachem dwuspadowym krytym gontem drewnianym wraz z instalacją odgromową i odprowadzającą wodę deszczową.

– Powierzchnia utwardzona projektowanego terenu TPI wynosi ok 203 m2 a powierzchnia zadaszona TPI 130 m2.

– Na wyposażenie wiaty składają się ławy drewniane 14 szt., stoły drewniane 7 szt., kosze na śmieci 7 szt., wyposażenia ppoż 1 komplet.

– Przed wiatą przewidziano teren utwardzony kostką betonową o wymiarach 33,5m na 5m przeznaczony m.in. na podjazd dla pojazdów obsługujących TOI – TOI i karetki koniecznej do zabezpieczenia ćwiczeń spadochronowych.

– TOI-TOI bezpośrednio przy wiacie obudowane w konstrukcji drewnianej nawiązujące do zaprojektowanej wiaty. Dodatkowa furtka od strony północnej umożliwia bezpośrednie wejście na teren TPI.

– Lokalizacja 7 szt. tablic informacyjnych wzdłuż ogrodzenia zapewnia dogodny dostęp do ich treści zarówna dla żołnierzy jak i osób postronnych.

 

Projekt koncepcyjny

Firma projektująca – OTS IP z siedzibą ul. Lea 112 w Krakowie.,

 

– pozyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (ULICP) – decyzja nr 3/L/2016 wydana przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie w dniu 25.07.2016r,

 

projekt budowlany został opracowany przez firmę OTS IP  z siedzibą ul. Lea 112 w Krakowie (umowa z dnia  28.01.2016r.)0

– pozyskano  pozwolenie na budowę nr 7/BZ/2017 z dnia 21.02.2017r

Przetarg na budowę Terenowego Punktu Informacyjnego rozstrzygnięto dn 07.03.2017r.

Wykonanie budowy terenowego punktu informacyjnego w projekcie LIFE12 NAT/PL/000031 powierzono firmie Piotr Majerski MAJER, ul. Miechowity 1/60, 31-475 Kraków (umowa z dn. 17.03.2017r.).

Budowę odebrano 09.08.2017r.

 

 

 

 

  1. Platforma Widokowa przy Bunkrze – Zadanie inwestycyjne nr 42020,

 

Opis zaprojektowanej inwestycji:

– Konstrukcja stalowa na fundamencie żelbetowym. Całość konstrukcji posiada walory ażurowości z elementem usztywniającym – żelbetowym – stanowiącym element kompozycyjny. Kształt platformy –  trójkąt równoboczny o boku dł. 18m., nawiązuje kształtem do pozostałości fundamentu wieży widokowej po stronie północno – wschodniej. Razem z pozostałością fundamentów oraz bunkra poniemieckiego zachowana będzie kompozycja terenu podkreślająca industrialność części terenu i nawiązująca do przeszłości.

– Wejście na platformę usytuowane jest od strony północnej, od strony zachodniej równolegle do elementu żelbetowego usytuowana została pochylnia dla osób niepełnosprawnych.

– Platforma widokowa wyposażona jest w 8 tablic informacyjnych i stację meteorologiczną.

Foto z prac

Mapa z lokalizacją Platformy Widokowej:

– Lokalizacja ma na celu zatrzymanie turystów na obrzeżach trenu pustynnego, celem ochrony siedliska przyrodniczego oraz dostępu na teren prowadzonych regularnie ćwiczeń wojska.

Wybór miejsca uwarunkowany był uzyskaniem najlepszego miejsca widokowego. W wyniku analizy kątów widokowych oraz ukształtowania terenu i zadrzewienia wybrano najbardziej dogodną lokalizację o kącie 137 stopni zapewniającą wgląd w głąb pustyni.

Przebieg prac:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. Budowa Platformy Widokowej przy Bunkrze w projekcie LIFE12 NAT/PL/000031” -Pracownia Projektowa Hydrobetam Barbara Tumidajska, ul. Komorowskiego 1/14, 30-106 Kraków. (umowa z dn. 16.03.2016r).

decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (ULICP) – nr 17/L/2016r z dnia 17.05.2016. wydana przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie.

decyzja pozwolenia na budowę nr 6/B/2016 z dnia 16.08.2016 wydana przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Wykonawca robót budowlanych – firma P.B.E. ELBUD GDAŃSK S.A., 80-299 Gdańsk, Nowy Świat 42/44 (umowa z dn. 08.12.2016r.).

 

 

 

Zakończenie i obiór robót budowlanych – maj 2017r.

 

 

Opracowała: Edyta Mazur – Menedżer Projektu LIFE12 NAT/PL/000031