E8 Tablice informacyjne

Podjęte działania

Tablice informacyjne zostały wykonane i posadowione do 28 lutego 2014r. Sposób montażu tablic –  tablice w terenie dookoła wyznaczonego drzewa, wymiary tablic – tablice trójdzielne (1m x1m * 3 elementy) oraz 1 tablica na budynku RZI w Krakowie. Opracowano merytorycznie, wykonanie i ustawienie 3 tablic informacyjnych zawierających dane o projekcie umieszczane przy wejściach na teren Pustyni Błędowskiej PLH120014 od strony wsi Chechło – 2 szt., jedna mniejsza tablica umieszczona przy wejściu do siedziby beneficjenta w Krakowie. Tablice, oprócz informacji o realizacji projektu, zawierają informacje o źródle pochodzenia środków finansowych – Instrument LIFE+, NFOŚiGW oraz opatrzone są logo m.in. Natura 2000, LIFE+, NFOŚiGW.

Pozostałe dwie tablic wg organu wymagają pozwolenia na budowę. W związku ze skomplikowaną procedurą pozyskiwania pozwolenia oraz mając na uwadze możliwość dyslokacji tablic powzięliśmy decyzję o wykonaniu tablic nie związanych z gruntem a umiejscowionych wokół drzew w terenie. Takie rozwiązanie pozwoli nam na ew. przemieszczenie tablic podczas realizacji prac usuwania drzew i będzie zgodne z założeniami zawartymi w projekcie.

J.M.K