E9 Raport Laika

Raport Laika zawiera informacje o projekcie dla odbiorcy nie posiadającego wykształcenia przyrodniczego. Raport ten opisuje najważniejsze zadania zrealizowanego projektu – cele, działania i wyniki. Raport został opracowany pod koniec realizacji projektu – w grudniu 2017r. – w języku polskim i angielskim.

Raport Laika