Etap 2 – czyszczenie gleby bielicowej z użyciem głębosza i sandcleanera.

16 sierpnia 2017

Kolejny etap prac prowadzony był w dniach 17.07 – 11.08.2017r. Prace prowadzone były z użyciem głębosza i sancleanera. Pomimo niesprzyjających warunków pogodowych prace przeprowadziliśmy na kolejnych 40 ha. Efekt jest zadowalający. Czyszczenie gleby bielicowej przynosi oczekiwane rezultaty. Powtarzanie prac przez kolejne lata, sukcesywnie z użyciem zakupionego sprzętu zapewne pozwoli na utrzymanie efektów prowadzonych prac terenowych.