F1 Zarządzanie projektem

F1 ZARZĄDZANIE PROJEKTEM
Cały projekt jest zarządzany i koordynowany przez Zespół Zarządzający, w skład którego wchodzą pracownicy Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Krakowie oraz osoby zatrudnione na umowę-zlecenie. Zespół Zarządzający Projektem został powołany przez Szefa RZI w Krakowie Rozkazem i działa w oparciu o przyjęte w RZI procedury/regulaminy/rozkazy.
• Spójność naukową projektu zapewnia konsultant ds. przyrody oraz Rada Projektu.
• Wykonywane zabiegi ochrony czynnej oraz prace w terenie nadzorowane są przez starszego specjalistę ds. realizacji projektu.
• Nadzór merytoryczny nad pracami renaturyzacyjnym będzie prowadził Zespół Zarządzający przy wsparciu merytorycznym konsultanta ds. przyrody.
• Pracownicy Zespołu Zarządzającego na bieżąco prowadzą ewaluację realizacji projektu.
• Do koordynacji każdego zadania została wyznaczona jedna z osób z Zespołu Zarządzającego.
• Bezpośrednio za monitoring wdrażania całego projektu odpowiedzialny jest Samodzielny inspektor ds. realizacji projektu.

RADA PROJEKTU:
Skład Rady Projektu

 SPOTKANIA RADY PROJEKTU:

rada-projektu-12-12-2014

rada-projektu-5-06-2014

rada-projektu-3-12-2013