F3 Zewnętrzny audyt finansowy

Audyt finansowy zostanie wykonany dwustopniowo: pierwszy etap w terminie do 31.01.2015r. i drugi w terminie do 31.08.2017r.

Raport załacznik i opinia z audytu finansowego projektu LIFE12 NAT/PL/000031 pn: „Kompleksowa ochrona nieleśnych siedlisk przyrodniczych na terenach wojskowych w obszarze Natura 2000”- Pustynia Błędowska finansowanego ze środków Unii Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Krakowie I etap:

Raport LIFE12 Kraków I etap

Załącznik nr 1 LIFE 12

Opinia LIFE12 I etap