F4 Plan działań po zakończeniu projektu

Pod koniec projektu zostanie przygotowany plan działań, który będzie uwzględniał sposób kontynuowania działań zapoczątkowanych w projekcie LIFE+ po upływie okresu jego realizacji. Plan będzie określał w jaki sposób będzie kontynuowana ochrona siedlisk i gatunków branych pod uwagę w projekcie oraz jak utrzymywane będą efekty ekologiczne. W planie zostanie także zawarta strategia upowszechniania oraz przekazywania informacji o rezultatach projektu, już po jego zakończeniu. Informacje zawarte w opracowaniu określać będą również przewidywane źródła finansowania tych działań oraz odpowiedzialność za ich wykonanie.
Plan działań zostanie opracowany w dwóch językach: polskim i angielskim, w formie papierowej i elektronicznej (dokument zostanie zamieszczony na stronie internetowej projektu).
Realizacja działania I kw. 2017r

After -life 12 NAT_PL_31