Honorowy Patronat

3 kwietnia 2017

Chcielibyśmy ogłosić , że nasza konferencja została objęta Honorowym Patronatem
Ministra Obrony Narodowej oraz Wojewody Małopolskiego.
Cieszymy się, że nasza praca nad ochroną oraz przywróceniem naturalnych siedlisk na obszarze
Pustyni Błędowskiej została doceniona prze Ministra Obrony Narodowej oraz Marszałka Małopolskiego.
Międzynarodowa konferencja będzie okazją m.in. do zaprezentowania efektów zrealizowanych działań w Projekcie LIFE12 NAT/PL/000031
do wymiany doświadczeń z innymi projektami LIFE ( z Polski i z zagranicy).
K.Kępa