Rozpoczęcie projektów LIFE+

5 listopada 2013

W dniu 05 listopada 2013 r. r w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbyło się międzynarodowe spotkanie inaugurujące rozpoczęcie 23 projektów, które uzyskały dofinansowanie w programie LIFE+ (tzw. Regional Kick-off meeting LIFE 2012).
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele beneficjentów realizujących projekty z Polski, Czech, Słowacji a także Węgier . W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz zespołu monitorującego. Projekt LIFE12 NAT/PL/000031 reprezentował Szef Rejonowego Zarządu Infrastruktury płk. Adam Garczyński oraz dwie osoby z Zespołu Zarządzającego.
Kick off meeting miał na celu zapoznanie nowych beneficjentów z zasadami realizacji projektów LIFE+, w szczególności współpracy z Komisją Europejską oraz zespołem monitorującym.