Inauguracja Projektu LIFE12 NAT/PL/000031

3 grudnia 2013

inauguracja

W dniu 03.12.2013 r w siedzibie Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Krakowie odbyło się inauguracyjne spotkanie Rady Projektu LIFE12 NAT/PL/000031.
Spotkanie miało na celu przedstawienie Radzie głównych założeń projektu, celu oraz wyników jakie w ramach projektu mają być osiągnięte.