Informacje o projekcie

 1. Nr projektu
  LIFE12NAT/PL/000031
 2. Tytuł projektu
  Kompleksowa ochrona nieleśnych siedlisk przyrodniczych na terenach wojskowych w obszarze Natura 2000
 3. Beneficjent
  Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie reprezentowany przez płk Adama Garczyńskiego (do 10.04.2017r.) oraz przez płk Przemysława Brelińskiego (od 10.04.2017r.)
 4. Budżet projektu
  Przewidywany całkowity koszt realizacji projektu : 2 365 229,00 €
  Dotacja z Komisji Europejskiej: 1.182.614,00 €
  Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 1.182.615,00 €
 5. Czas Trwania Projektu
  01.09.2013 – 30.06.2017 przedłużono do 31.12.2017
 6. Harmonogram prac w projekcie