Kolejne szóste warsztaty we Wrocławiu

26 lutego 2017

W dniu 24.02.2017r. we Wrocławiu odbył się kolejny bo już 6 z warsztatów przeznaczonych dla przedstawicieli instytucji wojskowych oraz dla zarządzających terenami wojska.Warsztat odbył się w ramach projektu LIFE12 NAT/PL/000031 pn. „Kompleksowa ochrona nieleśnych siedlisk przyrodniczych na terenach wojskowych w obszarze Natura 2000” – Pustynia Błędowska finansowanego w ramach instrumentu finansowego LIFE+ za środków Unii Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Zakres tematyczny warsztatu obejmował :
Zasad ochrony obszarów 2000,
Metod czynnej ochrony obszarów 2000 na terenach wojskowych,
Ochrony napiaskowych siedlisk przyrodniczych ( muraw napiaskowych, wydm śródlądowych ).

Tekst K. Kępa, foto K.K.