KOLEJNY – 3 – ETAP PRAC CZYSZCZENIA GLEBY BIELICOWEJ

12 września 2017

Pierwsze dwa etapy czyszczenia gleby bielicowej zostały wykonane w czerwcu i na przełomie lipca/sierpnia b.r. Łącznie przeprowadziliśmy prace na ok. 70 hektarach terenu, który przed pracami usuwania drzew i krzewów był zwartym lasem. Prace te muszą być kontynuowane również w kolejnych latach, aby stworzyć dobre warunki (pola deflacyjne stanowiące strefę buforową) dla siedlisk przyrodniczych.

Z dniem 04.09.2017 przystąpiliśmy do dalszych prac czyszczenia gleby bielicowej i będziemy je prowadzić do końca października b.r.za pomocą zakupionego w ramach projektu LIFE12 NAT/PL/000031 sprzętu: głębosza i sandcleanera.

Opracowanie i zdjęcia: Edyta Mazur – Menedżer Projektu LIFE12 NAT/PL/000031