Konferencja podsumowująca Projekt LIFE12NAT/PL/000031

16 marca 2017

Konferencja podsumowująca Projekt LIFE12NAT/PL/000031

W dniach 17-19 maja 2017 r. w Polsce Kraków – Jerzmanowice oraz na terenie Pustyni Błędowskiej, odbędzie się  Międzynarodowa Konferencja podsumowująca Projekt LIFE12NAT/PL/000031, pn. „Kompleksowa ochrona nieleśnych siedlisk przyrodniczych na terenach wojskowych w obszarze Natura 2000”.

Podczas konferencji zostaną zaprezentowane efekty zrealizowanych działań w Projekcie. Zostanie podsumowana 4-letnia działalność pracowników Rejonowego Zarządu Infrastruktury
w Krakowie na terenie Pustyni Błędowskiej.

Projekt realizowany przez Resort Obrony Narodowej jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z instrumentu finansowego LIFE.

Konferencja, będzie również okazją do uczczenia jubileuszu 25-lecia Programu LIFE oraz Dyrektywy Siedliskowej UE (zatwierdzonej w dniu 21 maja 1992 roku). Komisja Europejska wraz
z Parlamentem Europejskim Rady i Komitetu Regionów ogłosiła dzień 21 maja 2017 r. jako „Europejski Dzień Natura 2000”.