Kurs z bezpieczeństwa ekologicznego.

15 września 2015

W dniu dzisiejszym odbywa się drugi dzień kursu doskonalącego z bezpieczeństwa ekologicznego dla inspektorów ochrony środowiska z jednostek (instytucji) wojskowych.

Kurs organizowany jest przez Departament Infrastruktury Ministerstwa Obrony Narodowej wspólnie
z Centrum Szkolenia Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia Akademii Obrony Narodowej.

Przedstawiciele naszego projektu prowadzą dla uczestników kursu wykład dotyczący Ochrony środowiska na poligonach.