Kwalifikacja do Polskiej Nagrody Inteligentnego rozwoju

26 stycznia 2016

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie otrzymał kwalifikację do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2016, której partnerem medialnym jest „Rzecz o Innowacjach” w „Dzienniku Gazecie Prawnej”. Gdzie prezentowane są podmioty, które biorą udział w programie i realizują innowacyjne projekty.

 

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju to ogólnopolskie wyróżnienie doceniające najbardziej innowacyjne projekty realizowane w ramach programów unijnych i krajowych przez polskie placówki naukowe, instytucje i firmy zajmujące się działalnością badawczo-rozwojową. Drugą grupą podmiotów są samorządy, podległe im spółki oraz prywatne i państwowe firmy, które przez swoje nowatorskie inwestycje i rozwiązania, przykładają się do zrównoważonego rozwoju Polski. Wręczenie nagród laureatom będzie miało miejsce w czasie Forum Inteligentnego Rozwoju – prestiżowego, ogólnopolskiego wydarzenia ukierunkowanego na promocję i wspieranie europejskiej współpracy.

List-nominacyjny-Symbol--