Międzynarodowa Konferencja w Kluczach

28 września 2014

W tym tygodniu reprezentacja Zespołu Zarządzającego Projektem LIFE12 NAT/PL/000031 weźmie udział w Międzynarodowej Konferencji, podsumowującej projekt
pt „Czynna ochrona kompleksu priorytetowych siedlisk napiaskowych w obszarze Natura 2000 na Pustyni Błędowskiej”

plakat