Międzynarodowa Konferencja w Veszprém na Węgrzech.

25 maja 2014

123

W dniach od 14 do 16 maja 2014 r., dwie przedstawicielki naszego projektu – Pani Edyta Mazur i Pani Justyna Markiewicz – Kuchta, wzięły udział w Międzynarodowej Konferencji na temat: ” Ochrona przyrody na terenach wojskowych”, która odbyła się w  miejscowości Veszprém na Węgrzech.

Program konferencji podzielony był na 2 części i obejmował:
1.      w dniu 14.05.2014 –  sesję plenarną,  która obejmowała:
      przedstawienie prezentacji multimedialnych przez przedstawicieli projektów: Eastern – Bakony (LIFE07 NAT/H/000321) oraz  Hungarian Little Plain (LIFE08 NAT/H/000289), podczas których zaprezentowano metodykę oraz efekty podjętych działań prowadzonych w ramach projektów z zakresu ochrony środowiska,
      uczestnictwo w panelu dyskusyjnym  – tematyka spotkania dotyczyła metodyki rewitalizacji siedlisk przyrodniczych i ich ochrony na terenach poligonowych m.in.:
•       sposoby usuwania drzew i krzewów – wykorzystanie metod mechanicznych i chemicznych,
•       sposoby zabezpieczenia siedlisk przyrodniczych przed ewentualną dewastacją osób postronnych oraz
         sposoby utrzymania siedlisk przyrodniczych,
•       ochrony przeciwpożarowej (wykonanie pasów przeciwpożarowych, ochrony przeciwpożarowej w czasie wykonywania ćwiczeń),
2.      w dniach 15-16.05.2014 sesję terenową w trakcie której:
      zapoznano się z praktycznym efektem prowadzonych prac, uczestniczono w pokazie sposobu gaszenia pożaru za pomocą sprzętu zakupionego w ramach projektu, omówiono sposób  ochrony przyrody  na terenie poligonowym, sposób poprowadzenia pasów przeciwpożarowych celem zatrzymania rozprzestrzeniania się ognia.

Udział w konferencji  przyczynił się do pogłębienia naszej wiedzy z zakresu obszarów NATURA 2000, sposobu ochrony siedlisk przyrodniczych, a także sposobu organizacji konferencji międzynarodowej.  Zdobyte doświadczenie  pozwoli nam na  a lepsze przygotowanie i wykonanie zadań zawartych w projekcie LIFE 12/NAT/PL/000031 oraz pomoże  usprawnić proces wdrażania i realizacji projektu przez Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie.