Międzynarodowa Konferencja we Francji

30 czerwca 2016

Przedstawiciele naszego projektu w dniach 28-30.06 brali udział w Międzynarodowej Konferencji, która odbyła się w NIMES we Francji.

Udział w konferencji przyczynił się do pogłębienia wiedzy z zakresu ochrony przyrody w obszarze NATURA 2000 w Francji oraz innych obszarach Natura 2000 w krajach Unii Europejskiej, a także Izraela. Ponadto udział w konferencji pozwolił na zapoznanie się ze sposobami ochrony siedlisk przyrodniczych wykorzystywanymi w projektach o specyfice podobnej do zawartej w projekcie „Life+” realizowanym przez RZI w Krakowie, co pozwoli na lepsze przygotowanie i  usprawnienie procesu wdrażania kolejnych etapów do dalszej realizacji.

Dzięki zagadnieniom poruszanym przez przedstawicieli realizujących inne projekty dowiedzieliśmy się w jaki sposób inne projekty z powodzeniem godzą działania na rzecz ochrony bioróżmorodności oraz aktywne użytkowanie terenów wojskowych. Przegląd działań prowadzonych na innych poligonach wojskowych niewątpliwie stanowi inspirację do dalszych prac i wskazuje bardzo duże możliwości w wykorzystaniu działań i funduszy przeznaczonych na ochronę przyrody do poprawy warunków prowadzenia ćwiczeń wojskowych na poligonach, a także wskazuje na ogromną rolę takich działań w budowaniu pozytywnego wizerunku sił zbrojnych oraz budowaniu pozytywnych relacji z różnymi organami administracji i samorządów lokalnych

 

13603607_1182595125119137_8762426851780584770_o