Monitoring przyrodniczy

22 lipca 2021

W lipcu 2021 r. w ramach trwałości projektu wykonano monitoring przyrodniczy, który umożliwił porównanie stanu siedlisk przyrodniczych na reprezentatywnej próbie 1/6 transektów (20 z 120) wyznaczonych do prac monitoringowych w ramach transektu.

Sporządziła A. Chmiel


Fot. W. Mróz
Fot. W. Mróz