Odprawa Rozliczeniowo – Zadaniowa dla osób zajmujących się problematyką Ochrony Środowiska w 4 RBLOG Wrocław

23 października 2015

W dniach od 19 do 23.10.2015 w miejscowości Świeradów Zdrój odbyła się odprawa rozliczeniowo-zadaniowa dla osób zajmujących się problematyka ochrony środowiska w 4 RBLOG oraz sekcji ochrony środowisk 2,4,43,44,45 Wojskowego Oddziału Gospodarczego.
Zakres tematyczny odprawy obejmował:
a. Pozwoleń w zakresie gospodarki odpadami – podstawowe wymagania, decyzje, ewidencja, sprawozdawczość.
b. Prawo ochrony środowiska w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza – pozwolenia, zgłoszenia
c. Organizację ochrony środowiska na administrowanym terenie, problemy i zadania.
W tym związane:
– kontrole, nadzory służbowe w 2014,
– zalecenia,
– wnioski z działalności WOG,
– ocena stanu środowiska na terenie administrowanym przez WOG,
– Inne wnioski.
Jeden z bloków zajęciowych obejmował założenia projektu Life + dotyczących ochrony siedlisk na obszarze NATURA 2000 – Pustynia Błędowska. Zajęcia prowadziła przedstawicielka naszego projektu p. Justyna Markiewicz – Kuchta – starszy specjalista ds. realizacji projektu Life +.

Anna Nowak
Specjalista d/s. promocji

1