Odprawa Szkoleniowo – Koordynacyjna w Zakopanem

30 października 2015

W dniach od 26.10 do 30.10.2015 w Zakopanem odbyła się odprawa szkoleniowo – koordynacyjna podczas której zostały omówione zagadnienia ochrony środowiska a szczególnie ocena prowadzenia ochrony środowiska w Siłach Zbrojnych w 2015 r. oraz kierunków i priorytetów do działalności w roku 2016.
Podczas odprawy Menadżer naszego projektu Pani Edyta Mazur prowadziła wykład dotyczący Kompleksowej ochrony nieleśnych siedlisk przyrodniczych – Life +

Anna Nowak
Specjalista d/s. promocji

2