Ósmy warsztat szkoleniowy

27 marca 2017

W dniu 21.03.2017r. na terenie Pustyni Błędowskiej odbył się 8 warsztat szkoleniowy przeznaczony dla:
-przedstawicieli instytucji wojskowych oraz dla zarządzających terenami wojska.
W spotkaniu naszym uczestniczyli również:
– przedstawiciele Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego,
– Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Zawierciu,
– Akademia Jana Długosza z Częstochowy,
– Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska.
– Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu ( klasa o profilu wojskowym)
– Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu ( klasa o profilu wojskowym)
Grupa była tak liczna, że musieliśmy ją podzielić 🙂
Warsztat odbył się w ramach projektu LIFE12 NAT/PL/000031 pn. „Kompleksowa ochrona nieleśnych siedlisk przyrodniczych na terenach wojskowych w obszarze Natura 2000” – Pustynia Błędowska finansowanego w ramach instrumentu finansowego LIFE+ za środków Unii Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Zakres tematyczny warsztatu obejmował :
Zasad ochrony obszarów 2000,
Metod czynnej ochrony obszarów 2000 na terenach wojskowych,
Ochrony napiaskowych siedlisk przyrodniczych ( muraw napiaskowych, wydm śródlądowych ).
Dziękujemy przedstawicielom Gminy Klucze za udostępnienie Centrum Pustynnego.
K.Kępa
Fot. JMK, MG