Oznakowanie terenu projektu LIFE12

15 marca 2014

Teren projektu LIFE12NAT/PL/000031 został oznaczony tablicami informacyjnymi.

Tablica informacyjna projektu została zawieszona na budynku Rejonowego Zarządu Infrastruktury.

Life+ 14.03.2014 014