SPOTKANIE RADY PROJEKTU

9 grudnia 2014

SPOTKANIE RADY PROJEKTU Dnia   11.12.20014 o godzinie 9:00 w siedzibie Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Krakowie ul. Mogilska 80 odbędzie się ostatnie w tym roku spotkanie Rady Projektu Life 12/NAT/PL 000031. Podczas spotkania zostaną podsumowane wszystkie przedsięwzięcia zrealizowane podczas pierwszego roku funkcjonowania projektu. Szczegółowy harmonogram spotkania dostępny w załączniku: Harmonogram spotkania 11.12.2014

Czytaj dalej

UKOŃCZENIE PRAC NA I CZĘŚCI TERENU PWiN

9 grudnia 2014

UKOŃCZENIE PRAC NA I CZĘŚCI TERENU PWiN Na obszarze 86,3233 h (tj. 23% całości obszaru) zostały zakończone działanie polegające na oczyszczeniu terenu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych. Zadanie polegało na wykonaniu prac saperskich do głębokości 1,2 m. Wykryto, usunięto i zniszczono przedmioty wybuchowe i niebezpieczne ze wskazanego obszaru. Ponadto usunięte zostały „dzikie” wysypiska odpadów, gruzu ...

Czytaj dalej

UKOŃCZENIE ETAPU MONITORINGU STAN „O”

9 grudnia 2014

UKOŃCZENIE ETAPU MONITORINGU STAN „O” Dnia 31.10.2014r. monitoring stanu „0” dla około 50% powierzchni terenu zastał zakończony. Podczas prac zostały przeprowadzone następujące badania: 1.Szczegółowa inwentaryzacja florystyczna Szczegółowa inwentaryzacja florystyczna, ze szczególnym uwzględnieniem chronionych i zagrożonych roślin wyższych i grzybów (w tym porostów). Zadanie to miało na celu zabezpieczenie przed zniszczeniem ważnych gatunków roślin, ewentualną modyfikacją ...

Czytaj dalej

I etap prac saperskich.

26 listopada 2014

I Etap prac saperskich prawie mamy już za sobą. Czekają nas jeszcze kolejne trzy zakaz wstępu obowiązuje nadal … do odwołania !!!!!

Czytaj dalej

Promocja Projektu na Konferencji Międzynarodowej w Kluczach

7 października 2014

W dniach 30.09-01.10.2014 przedstawiciele naszego Projektu LIFE12 NAT/PL/000031 brali udział w międzynarodowej Konferencji w Kluczach podsumowujący bliźniaczy do naszego  Projekt pt.”Czynna ochrona kompleksu priorytetowych siedlisk napiaskowych w obszarze Natura 2000 na Pustyni Błędowskiej”. Oprócz części teoretycznej i wizji terenowej, podczas której prezentowane były wyniki projektu odbyło się także wielkie otwarcie Pustynnego Centrum Informacji.W trakcie konferencji  ...

Czytaj więcej

Międzynarodowa Konferencja w Kluczach

28 września 2014

W tym tygodniu reprezentacja Zespołu Zarządzającego Projektem LIFE12 NAT/PL/000031 weźmie udział w Międzynarodowej Konferencji, podsumowującej projekt pt „Czynna ochrona kompleksu priorytetowych siedlisk napiaskowych w obszarze Natura 2000 na Pustyni Błędowskiej”

Czytaj więcej

Pustynia niedostępna!

5 września 2014

Pustynia niedostępna! Ważna informacja dla miłośników spacerów po „Polskiej Saharze” czy grzybiarzy. Od września br. obowiązuje ZAKAZ WSTĘPU na teren Pustyni Błędowskiej. To z powodu dalszych prac terenowych, wykonywanych w ramach projektu odtwarzania walorów tego unikatowego na skalę światową miejsca. http://pulsolkusza.pl/artykul_730_pustynia_niedostepna.html

Czytaj więcej

15.08.2014 – Święto Wojska Polskiego

15 sierpnia 2014

Dzisiaj 15.08.2014 obchodzimy Święto Wojska Polskiego z tej okazji wszystkim żołnierzom i pracownikom cywilnym składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, radości, sukcesów w życiu zawodowym i osobistym oraz wytrwałości w wykonywaniu powierzonych zadań.

Czytaj więcej

Odbiór samochodu w ramach Projektu LIFE12 NAT/PL/000031.

25 lipca 2014

Dnia 25.07.2014r w ramach Projektu LIFE12 NAT/PL/000031  odebraliśmy samochód marki Mitsubishi L200.

Czytaj więcej

Posiedzenie Rady Projektu Life 12 NAT/PL/000031.

10 czerwca 2014

5 czerwca odbyło się posiedzenie Rady Projektu Life 12 NAT/PL/000031. Najważniejszym punktem spotkania był wyjazd na Pustynię Błędowską w celu zapoznania z terenem projektu wraz z omówieniem: ochrony siedlisk, sposobem prowadzenia działań terenowych i użytkowaniem terenu przez 6 Brygadę Powietrznodesantową.

Czytaj dalej

Odprawa szkoleniowo-koordynacyjna w Szklarskiej Porębie

6 czerwca 2014

W dniu 29.05 2014r. podczas odprawy  szkoleniowo-koordynacyjnej w Szklarskiej Porębie zorganizowanej przez  Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych dla przedstawicieli Zarządów oraz  RBLOG członkowie Zespołu Zarządzającego Projektem LIFE12 NAT/PL/000031  p. Edyta Mazur i Katarzyna Kępa przedstawili cele i założenia projektu.  Jest to pierwszy projekt dofinansowany przez Unię Europejską w resorcie  Obrony Narodowej, w związku z czym nie ...

Czytaj dalej

Międzynarodowa Konferencja w Veszprém na Węgrzech.

25 maja 2014

W dniach od 14 do 16 maja 2014 r., dwie przedstawicielki naszego projektu – Pani Edyta Mazur i Pani Justyna Markiewicz – Kuchta, wzięły udział w Międzynarodowej Konferencji na temat: ” Ochrona przyrody na terenach wojskowych”, która odbyła się w  miejscowości Veszprém na Węgrzech. Program konferencji podzielony był na 2 części i obejmował: 1.   ...

Czytaj dalej

Rekonesans roślinności na Pustyni Błędowskiej

3 kwietnia 2014

3.04.2014 Odbył się rekonesans roślinności na Pustyni Błędowskiej.

Czytaj dalej

O projekcie w Telewizji Regionalnej Kraków

1 kwietnia 2014

14.03.2014 w Telewizji Regionalnej Kraków w Kronice Krakowskiej pojawiła się wzmianka o naszym projekcie.  

Czytaj dalej

O projekcie w Programie III Polskiego Radia

27 marca 2014

Dzisiaj w Programie III Polskiego Radia można było posłuchać o naszym projekcie: „… To pierwszy taki projekt w Polsce. Wojsko będzie chroniło obszar Pustyni Błędowskiej. Przy pomocy unijnych środków żołnierze i przyrodnicy mają powstrzymać zarastanie terenu zaliczanego do jednego z najcenniejszych w Europie – zapewnia menadżer projektu Edyta Mazur”.

Czytaj dalej

Oznakowanie terenu projektu LIFE12

15 marca 2014

Teren projektu LIFE12NAT/PL/000031 został oznaczony tablicami informacyjnymi. Tablica informacyjna projektu została zawieszona na budynku Rejonowego Zarządu Infrastruktury.

Czytaj dalej

Promocja projektu w Radiu Kraków

10 marca 2014

Edyta Mazur oraz płk Adam Garczyński – Szef Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Krakowie, w ramach promocji projektu udzielili wywiadu Radiu Kraków.

Czytaj dalej

Wizyta eksperta z Komisji Europejskiej

10 marca 2014

Dnia 12 lutego 2014r. miał miejsce – Monitoring, wizyta eksperta z Komisji Europejskiej dla projektu LIFE12 NAT/PL/000031 pn. „Kompleksowa Ochrona Nieleśnych Siedlisk Przyrodniczych na Terenach Wojskowych w Obszarze Natura 2000” – Pustynia Błędowska. Spotkanie odbyło się z zespołem zarządzającym projekt w trakcie którego zostały poruszone następujące zagadnienia: stan zaawansowania i wdrażania projektu, planowane w projekcie ...

Czytaj dalej

Inauguracja Projektu LIFE12 NAT/PL/000031

3 grudnia 2013

W dniu 03.12.2013 r w siedzibie Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Krakowie odbyło się inauguracyjne spotkanie Rady Projektu LIFE12 NAT/PL/000031. Spotkanie miało na celu przedstawienie Radzie głównych założeń projektu, celu oraz wyników jakie w ramach projektu mają być osiągnięte.

Czytaj dalej

Rozpoczęcie projektów LIFE+

5 listopada 2013

W dniu 05 listopada 2013 r. r w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbyło się międzynarodowe spotkanie inaugurujące rozpoczęcie 23 projektów, które uzyskały dofinansowanie w programie LIFE+ (tzw. Regional Kick-off meeting LIFE 2012). W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele beneficjentów realizujących projekty z Polski, Czech, Słowacji a także Węgier . W spotkaniu wzięli ...

Czytaj dalej

1 2