UWAGA! ZMIANA ADRESU MAILOWEGO

24 lutego 2015

UWAGA! ZMIANA ADRESU MAILOWEGO Z dniem 01.02.2015r. nastąpiła zmiana adresu mailowego PROJEKTU NOWY ADRES rzi.life@wp.mil.pl

Czytaj więcej

Rozpoczęto usuwanie drzew i krzewów z obszaru Pustyni Błędowskiej

20 lutego 2015

Rozpoczęto usuwanie drzew i krzewów z obszaru Pustyni Błędowskiej Od początku stycznia 2015 r. rozpoczęła się realizacja jednego z najważniejszych zadań naszego projektu tj. działanie ochronny czynnej – usuwanie drzew i krzewów. Prace w terenie prowadzone są pod ścisłym nadzorem przyrodniczym oraz we współpracy z firmą odpowiedzialną za sprawdzenie i oczyszczenie terenu z przedmiotów wybuchowych ...

Czytaj więcej

UWAGA ! ! !

9 grudnia 2014

UWAGA ! ! ! Wojskowy Teren Pustyni Błędowskiej został oczyszczony z odpadów komunalnych. PROSIMY NIE ZANIECZYSZCZAĆ TERENU PUSTYNI. Podczas nadzorów w terenie coraz częściej napotyka się „dzikie” wysypiska odpadów komunalnych pozostawionych przez ludzi. Teren Pustyni monitorowany jest przez pracowników Zespołu Zarządzającego, firmę rozminowującą oraz wykonawcę monitoringu przyrodniczego. Przypadki znalezienia odpadów na Terenie Wojskowej części Pustyni ...

Czytaj dalej

SPOTKANIE RADY PROJEKTU

9 grudnia 2014

SPOTKANIE RADY PROJEKTU Dnia   11.12.20014 o godzinie 9:00 w siedzibie Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Krakowie ul. Mogilska 80 odbędzie się ostatnie w tym roku spotkanie Rady Projektu Life 12/NAT/PL 000031. Podczas spotkania zostaną podsumowane wszystkie przedsięwzięcia zrealizowane podczas pierwszego roku funkcjonowania projektu. Szczegółowy harmonogram spotkania dostępny w załączniku: Harmonogram spotkania 11.12.2014

Czytaj dalej

UKOŃCZENIE PRAC NA I CZĘŚCI TERENU PWiN

9 grudnia 2014

UKOŃCZENIE PRAC NA I CZĘŚCI TERENU PWiN Na obszarze 86,3233 h (tj. 23% całości obszaru) zostały zakończone działanie polegające na oczyszczeniu terenu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych. Zadanie polegało na wykonaniu prac saperskich do głębokości 1,2 m. Wykryto, usunięto i zniszczono przedmioty wybuchowe i niebezpieczne ze wskazanego obszaru. Ponadto usunięte zostały „dzikie” wysypiska odpadów, gruzu ...

Czytaj dalej

UKOŃCZENIE ETAPU MONITORINGU STAN „O”

9 grudnia 2014

UKOŃCZENIE ETAPU MONITORINGU STAN „O” Dnia 31.10.2014r. monitoring stanu „0” dla około 50% powierzchni terenu zastał zakończony. Podczas prac zostały przeprowadzone następujące badania: 1.Szczegółowa inwentaryzacja florystyczna Szczegółowa inwentaryzacja florystyczna, ze szczególnym uwzględnieniem chronionych i zagrożonych roślin wyższych i grzybów (w tym porostów). Zadanie to miało na celu zabezpieczenie przed zniszczeniem ważnych gatunków roślin, ewentualną modyfikacją ...

Czytaj dalej

I etap prac saperskich.

26 listopada 2014

I Etap prac saperskich prawie mamy już za sobą. Czekają nas jeszcze kolejne trzy zakaz wstępu obowiązuje nadal … do odwołania !!!!!

Czytaj dalej

Promocja Projektu na Konferencji Międzynarodowej w Kluczach

7 października 2014

W dniach 30.09-01.10.2014 przedstawiciele naszego Projektu LIFE12 NAT/PL/000031 brali udział w międzynarodowej Konferencji w Kluczach podsumowujący bliźniaczy do naszego  Projekt pt.”Czynna ochrona kompleksu priorytetowych siedlisk napiaskowych w obszarze Natura 2000 na Pustyni Błędowskiej”. Oprócz części teoretycznej i wizji terenowej, podczas której prezentowane były wyniki projektu odbyło się także wielkie otwarcie Pustynnego Centrum Informacji.W trakcie konferencji  ...

Czytaj więcej

Międzynarodowa Konferencja w Kluczach

28 września 2014

W tym tygodniu reprezentacja Zespołu Zarządzającego Projektem LIFE12 NAT/PL/000031 weźmie udział w Międzynarodowej Konferencji, podsumowującej projekt pt „Czynna ochrona kompleksu priorytetowych siedlisk napiaskowych w obszarze Natura 2000 na Pustyni Błędowskiej”

Czytaj więcej

Pustynia niedostępna!

5 września 2014

Pustynia niedostępna! Ważna informacja dla miłośników spacerów po „Polskiej Saharze” czy grzybiarzy. Od września br. obowiązuje ZAKAZ WSTĘPU na teren Pustyni Błędowskiej. To z powodu dalszych prac terenowych, wykonywanych w ramach projektu odtwarzania walorów tego unikatowego na skalę światową miejsca. http://pulsolkusza.pl/artykul_730_pustynia_niedostepna.html

Czytaj więcej

15.08.2014 – Święto Wojska Polskiego

15 sierpnia 2014

Dzisiaj 15.08.2014 obchodzimy Święto Wojska Polskiego z tej okazji wszystkim żołnierzom i pracownikom cywilnym składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, radości, sukcesów w życiu zawodowym i osobistym oraz wytrwałości w wykonywaniu powierzonych zadań.

Czytaj więcej

Odbiór samochodu w ramach Projektu LIFE12 NAT/PL/000031.

25 lipca 2014

Dnia 25.07.2014r w ramach Projektu LIFE12 NAT/PL/000031  odebraliśmy samochód marki Mitsubishi L200.

Czytaj więcej

Posiedzenie Rady Projektu Life 12 NAT/PL/000031.

10 czerwca 2014

5 czerwca odbyło się posiedzenie Rady Projektu Life 12 NAT/PL/000031. Najważniejszym punktem spotkania był wyjazd na Pustynię Błędowską w celu zapoznania z terenem projektu wraz z omówieniem: ochrony siedlisk, sposobem prowadzenia działań terenowych i użytkowaniem terenu przez 6 Brygadę Powietrznodesantową.

Czytaj dalej

Odprawa szkoleniowo-koordynacyjna w Szklarskiej Porębie

6 czerwca 2014

W dniu 29.05 2014r. podczas odprawy  szkoleniowo-koordynacyjnej w Szklarskiej Porębie zorganizowanej przez  Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych dla przedstawicieli Zarządów oraz  RBLOG członkowie Zespołu Zarządzającego Projektem LIFE12 NAT/PL/000031  p. Edyta Mazur i Katarzyna Kępa przedstawili cele i założenia projektu.  Jest to pierwszy projekt dofinansowany przez Unię Europejską w resorcie  Obrony Narodowej, w związku z czym nie ...

Czytaj dalej

Międzynarodowa Konferencja w Veszprém na Węgrzech.

25 maja 2014

W dniach od 14 do 16 maja 2014 r., dwie przedstawicielki naszego projektu – Pani Edyta Mazur i Pani Justyna Markiewicz – Kuchta, wzięły udział w Międzynarodowej Konferencji na temat: ” Ochrona przyrody na terenach wojskowych”, która odbyła się w  miejscowości Veszprém na Węgrzech. Program konferencji podzielony był na 2 części i obejmował: 1.   ...

Czytaj dalej

Rekonesans roślinności na Pustyni Błędowskiej

3 kwietnia 2014

3.04.2014 Odbył się rekonesans roślinności na Pustyni Błędowskiej.

Czytaj dalej

O projekcie w Telewizji Regionalnej Kraków

1 kwietnia 2014

14.03.2014 w Telewizji Regionalnej Kraków w Kronice Krakowskiej pojawiła się wzmianka o naszym projekcie.  

Czytaj dalej

O projekcie w Programie III Polskiego Radia

27 marca 2014

Dzisiaj w Programie III Polskiego Radia można było posłuchać o naszym projekcie: „… To pierwszy taki projekt w Polsce. Wojsko będzie chroniło obszar Pustyni Błędowskiej. Przy pomocy unijnych środków żołnierze i przyrodnicy mają powstrzymać zarastanie terenu zaliczanego do jednego z najcenniejszych w Europie – zapewnia menadżer projektu Edyta Mazur”.

Czytaj dalej

Oznakowanie terenu projektu LIFE12

15 marca 2014

Teren projektu LIFE12NAT/PL/000031 został oznaczony tablicami informacyjnymi. Tablica informacyjna projektu została zawieszona na budynku Rejonowego Zarządu Infrastruktury.

Czytaj dalej

Promocja projektu w Radiu Kraków

10 marca 2014

Edyta Mazur oraz płk Adam Garczyński – Szef Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Krakowie, w ramach promocji projektu udzielili wywiadu Radiu Kraków.

Czytaj dalej

Wizyta eksperta z Komisji Europejskiej

10 marca 2014

Dnia 12 lutego 2014r. miał miejsce – Monitoring, wizyta eksperta z Komisji Europejskiej dla projektu LIFE12 NAT/PL/000031 pn. „Kompleksowa Ochrona Nieleśnych Siedlisk Przyrodniczych na Terenach Wojskowych w Obszarze Natura 2000” – Pustynia Błędowska. Spotkanie odbyło się z zespołem zarządzającym projekt w trakcie którego zostały poruszone następujące zagadnienia: stan zaawansowania i wdrażania projektu, planowane w projekcie ...

Czytaj dalej

Inauguracja Projektu LIFE12 NAT/PL/000031

3 grudnia 2013

W dniu 03.12.2013 r w siedzibie Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Krakowie odbyło się inauguracyjne spotkanie Rady Projektu LIFE12 NAT/PL/000031. Spotkanie miało na celu przedstawienie Radzie głównych założeń projektu, celu oraz wyników jakie w ramach projektu mają być osiągnięte.

Czytaj dalej

Rozpoczęcie projektów LIFE+

5 listopada 2013

W dniu 05 listopada 2013 r. r w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbyło się międzynarodowe spotkanie inaugurujące rozpoczęcie 23 projektów, które uzyskały dofinansowanie w programie LIFE+ (tzw. Regional Kick-off meeting LIFE 2012). W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele beneficjentów realizujących projekty z Polski, Czech, Słowacji a także Węgier . W spotkaniu wzięli ...

Czytaj dalej

1 2