O projekcie w Telewizji Regionalnej Kraków

1 kwietnia 2014

14.03.2014 w Telewizji Regionalnej Kraków w Kronice Krakowskiej pojawiła się wzmianka o naszym projekcie.  

Czytaj dalej

O projekcie w Programie III Polskiego Radia

27 marca 2014

Dzisiaj w Programie III Polskiego Radia można było posłuchać o naszym projekcie: „… To pierwszy taki projekt w Polsce. Wojsko będzie chroniło obszar Pustyni Błędowskiej. Przy pomocy unijnych środków żołnierze i przyrodnicy mają powstrzymać zarastanie terenu zaliczanego do jednego z najcenniejszych w Europie – zapewnia menadżer projektu Edyta Mazur”.

Czytaj dalej

Oznakowanie terenu projektu LIFE12

15 marca 2014

Teren projektu LIFE12NAT/PL/000031 został oznaczony tablicami informacyjnymi. Tablica informacyjna projektu została zawieszona na budynku Rejonowego Zarządu Infrastruktury.

Czytaj dalej

Promocja projektu w Radiu Kraków

10 marca 2014

Edyta Mazur oraz płk Adam Garczyński – Szef Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Krakowie, w ramach promocji projektu udzielili wywiadu Radiu Kraków.

Czytaj dalej

Wizyta eksperta z Komisji Europejskiej

10 marca 2014

Dnia 12 lutego 2014r. miał miejsce – Monitoring, wizyta eksperta z Komisji Europejskiej dla projektu LIFE12 NAT/PL/000031 pn. „Kompleksowa Ochrona Nieleśnych Siedlisk Przyrodniczych na Terenach Wojskowych w Obszarze Natura 2000” – Pustynia Błędowska. Spotkanie odbyło się z zespołem zarządzającym projekt w trakcie którego zostały poruszone następujące zagadnienia: stan zaawansowania i wdrażania projektu, planowane w projekcie ...

Czytaj dalej

Inauguracja Projektu LIFE12 NAT/PL/000031

3 grudnia 2013

W dniu 03.12.2013 r w siedzibie Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Krakowie odbyło się inauguracyjne spotkanie Rady Projektu LIFE12 NAT/PL/000031. Spotkanie miało na celu przedstawienie Radzie głównych założeń projektu, celu oraz wyników jakie w ramach projektu mają być osiągnięte.

Czytaj dalej

Rozpoczęcie projektów LIFE+

5 listopada 2013

W dniu 05 listopada 2013 r. r w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbyło się międzynarodowe spotkanie inaugurujące rozpoczęcie 23 projektów, które uzyskały dofinansowanie w programie LIFE+ (tzw. Regional Kick-off meeting LIFE 2012). W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele beneficjentów realizujących projekty z Polski, Czech, Słowacji a także Węgier . W spotkaniu wzięli ...

Czytaj dalej

1 2