Pierwsze szkolenie realizowane w ramach porojektu LIFE12 NAT/PL/000031

19 marca 2015

18.03.2015 w Rejonowym Zarządzie Infrastruktury w Krakowie odbyło się szkolenie warsztatowe pt ,, Sposoby ochrony przyrody oraz zasad zachowania się na terenach objętych ochroną Natura 2000, gospodarka odpadami na tych terenach, zagrożenia spowodowane wyciekiem substancji ropopochodnych”. Szkolenie realizowane jest w ramach naszego projektu LIFE12 NAT/PL/000031

10981739_1616542605231631_3151759272685204725_n