Podsumowanie 2018 roku

21 grudnia 2018

W bieżącym roku główne działania były skupione na zapewnieniu trwałości efektu ekologicznego osiągniętego w ramach projektu LIFE 12 NAT/PL/000031 „Kompleksowa ochrona nieleśnych siedlisk przyrodniczych na terenach wojskowych w obszarze Natura 2000 – Pustynia Błędowska”, zakończonego pod koniec 2017 r.

Dołożono wszelkich starań, aby utrzymać siedliska muraw napiaskowych, zapobiec procesom eutrofizacji podłoża, utrzymać lotność piasku na polach deflacyjnych oraz czystość na obszarze realizacji projektu.

Od czerwca do końca października trwały prace czyszczenia gleby bielicowej na polach deflacyjnych za pomocą głębosza i sandcleanera. Zlecono usuwanie niepożądanej roślinności w rejonie dobrze zachowanych muraw napiaskowych i cennych przyrodniczo obszarów północnej części Pustyni Błędowskiej. Przeprowadzony został także monitoring przyrodniczy na terenie objętym ochroną czynną oceniający stan siedlisk przyrodniczych.

Ponadto stale prowadziliśmy działalność edukacyjną i promocyjną projektu. Uczestniczyliśmy
w licznych odprawach i szkoleniach , a także dniach otwartych LIFE zorganizowanych w kwietniu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gdzie aktywnie braliśmy udział w promowaniu projektu.

Pod koniec września odwiedziła nas Pani Monitor Expert, przedstawicielka Komisji Europejskiej, w celu oceny stanu utrzymania efektu projektu.

Dodatkowo wspieraliśmy i współpracowaliśmy z innymi projektami. W dniach 15-16 listopada wzięliśmy udział w spotkaniu poświęconym wymianie doświadczeń między projektami tzw. Platform Meeting zorganizowanym przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach.

Podsumowując bieżący rok był bardzo pracowity, ale wszystkie zaplanowane działania związane z utrzymaniem efektów projektu zostały zrealizowane w 100%. Mamy nadzieję, że przyszły rok będzie również tak samo owocny.

 

Sporządził: WG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. archiwum