Podziękowania za udział w konferencji

1 czerwca 2017

W imieniu Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Krakowie oraz zespołu realizującego projekt serdecznie dziękujemy wszystkim prelegentom i przybyłym gościom za udział w międzynarodowej konferencji kończącej projekt LIFE12 NAT/PL/000031 pn. Kompleksowa ochrona nieleśnych siedlisk przyrodniczych na terenach wojskowych w obszarze Natura 2000 – Pustynia Błędowska (17-19.05.2017r.).

Wydarzenie to było okazją do uczczenia 25-tej rocznicy programu LIFE, o czym niejednokrotnie wspominaliśmy podczas konferencji.

Podczas wykładów poruszyliśmy tematy ściśle związane z realizacją projektu, obszarami Natura 2000 oraz społecznym, historycznym i gospodarczym znaczeniem Pustyni Błędowskiej.

Konferencję rozpoczął Szef Rejonowego Zarządu Infrastruktury płk Przemysław Breliński, który w swym wystąpieniu przybliżył zadania realizowane przez Zarząd, w tym realizację projektu na Pustyni Błędowskiej. Następnie wystąpili przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej przedstawiciel Podsekretarza Stanu Pana Bartłomieja Grabskiego – płk Jerzy Krotla, przedstawiciel Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy – płk Grzegorz Bodnar oraz przedstawiciel użytkownika terenu Pustyni Błędowskiej – mjr. Marcin Gil.

Podczas wydarzenia był z nami generał Grzegorz Hałupka, Dowódca 6 Brygady Powietrznodesantowej w Krakowie, który podkreślił jak ważnym terenem dla szkolenia wojsk jest teren Pustyni Błędowskiej. Udział Pana generała w konferencji kończącej projekt był niezmiernie ważny. Pozytywne słowa wypowiedziane podczas wystąpienia utwierdziły nas w przekonaniu, że realizacja projektu przyrodniczego wpisała się w potrzeby wojska, dzięki czemu utrzymanie jego efektów będzie łatwiejsze.

Kolejny panel wykładowy pozwolił przedstawicielowi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pani Marcie Wojtaniec na przybliżenie sposobu pozyskiwania środków i finansowania projektów w ramach programu Life.

Następnie Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, Regionalny Konserwator Przyrody dr Bożena Kotońska wspominała początki projektu oraz jego rolę w realizacji planu zadań ochronnych. Nie zabrakło ciepłych słów skierowanych do osób zaangażowanych w realizację projektu.

W kolejnym wystąpieniu Wójt Gminy Klucze Norbert Bień podkreślił jak ważnym terenem dla mieszkańców gminy jest Pustynia Błędowska.

Następnie informacje o projekcie i jego realizacji przedstawiła w swym wystąpieniu menedżer projektu Edyta Mazur zamykając tym samym kolejny panel wykładowy.

W kolejnych panelach poruszono następujące zagadnienia:

Dr hab., prof. UŚ Oimahmad Rahmonov przedstawił temat pt.            „Przemiany ekosystemowe oraz krajobrazowe pustyni błędowskiej na tle uwarunkowań historycznych oraz współczesnych”, dr Michał Węgrzyn omówił znaczenie podejmowania działań czynnej ochrony siedlisk przyrodniczych na przykładzie Pustyni Błędowskiej, natomiast dr hab. inż. Stanisław Małek poruszył temat wymagań ekologicznych sosny zwyczajnej.

Ponadto Konsultant ds. przyrody projektu LIFE12 NAT/PL/000031 – dr Wojciech Mróz – wygłosił prelekcję na temat ochrony przyrody na terenach wojskowych na przykładzie Pustyni Błędowskiej, natomiast dr Maja Głowacka omówiła wartości społeczno-edukacyjne i kulturowe Pustyni Błędowskiej.

Kolejnego dnia odwiedziliśmy teren Pustyni Błędowskiej, gdzie uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z efektem prac terenowych. Poprzez pokaz ćwiczeń spadochronowych i szturmu na wyznaczoną pozycję żołnierze zapoznali nas z ze sposobem użytkowania pustyni przez wojsko.

Odwiedziliśmy również Centrum Pustynne w Gminie Klucze – wystawa ze stałą ekspozycją dotyczącą ochrony Pustyni Błędowskiej i innych obszarów ważnych dla ochrony siedlisk napisakowych.

Kolejny dzień konferencji poświęcony został tematyce związanej z programem LIFE+. Przedstawiciele projektów zapoznali uczestników konferencji z realizowanymi projektami.

Podczas konferencji gościliśmy przedstawicieli wojska, instytucji i urzędów wspierających projekt oraz zaprzyjaźnionych projektów LIFE. Wśród gości byli również przedstawiciele projektów zagranicznych z Czech, Łotwy, Danii.

Więcej zdjęć w galerii