Posiedzenie Rady Projektu Life 12 NAT/PL/000031.

10 czerwca 2014

5 czerwca odbyło się posiedzenie Rady Projektu Life 12 NAT/PL/000031.
Najważniejszym punktem spotkania był wyjazd na Pustynię Błędowską w celu zapoznania z terenem projektu wraz z omówieniem: ochrony siedlisk, sposobem prowadzenia działań terenowych i użytkowaniem terenu przez 6 Brygadę Powietrznodesantową.

0002 0001