Praca

12.02.2015

SZEF Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Krakowie poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:

– samodzielny księgowy projektu LIFE

Wykonywanie czynności Samodzielnego księgowego w projekcie LIFE12 NAT/PL/000031 pt.„Kompleksowa ochrona nieleśnych siedlisk przyrodniczych na terenach wojskowych
w obszarze Natura 2000” finansowanego przez Komisję Europejską ze środków Instrumentu Finansowego „Life+” oraz NFOŚiGW.

Wymiar etatu: ¼ etatu – umowa o pracę na czas określony do dnia 30.06.2017r.

Wynagrodzenie brutto nie przekroczy 1.000 zł.:

Termin składania dokumentów:
20.02.2015 r.

Oferta pracy (doc)

Oferta pracy (pdf)

_________________________________________________________________________________________________________________

SZEF Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Krakowie poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:
– samodzielny księgowy projektu LIFE

Wykonywanie czynności Samodzielnego księgowego w projekcie LIFE12 NAT/PL/000031 pt.„Kompleksowa ochrona nieleśnych siedlisk przyrodniczych na terenach wojskowych
w obszarze Natura 2000” finansowanego przez Komisję Europejską ze środków Instrumentu Finansowego „Life+” oraz NFOŚiGW.
Wymiar etatu: ¼ etatu – umowa o pracę na czas określony do dnia 30.06.2017r.

Termin składania dokumentów:
10.02.2015 r.

Oferta pracy (pdf)

Oferta pracy (doc)