PRACE TERENOWE Z UŻYCIEM GŁĘBOSZA I SANDCLEANERA

25 lipca 2017

Na Pustyni Błędowskiej trwają prace czyszczenia gleby bielicowej za pomocą zakupionego w ramach projektu LIFE12 NAT/PL/000031 sprzętu: głębosza i sandcleanera.

Pierwszy – pilotażowy etap czyszczenia gleby za pomocą głębosza prowadzony był od 12 do 27 czerwca 2017r. Obecnie na przygotowanym głęboszem terenie prowadzimy poziome czyszczenie piachu przy użyciu sandcleanera. Prace na tym etapie potrwają do 11 sierpnia 2017r.

  

 

Opracowanie i zdjęcia: Edyta Mazur – Menedżer Projektu LIFE12 NAT/PL/000031