Prace utrzymujące efekty zakończonego projektu

12 maja 2021

Od dnia 10.05.2021 r. rozpoczęły się prace mające na celu utrzymanie efektów projektu zakończonego w 2017 r.  Prace te polegają na czyszczeniu gleby bielicowej za pomocą zakupionego
w ramach projektu LIFE 12 NAT/PL/000031 sprzętu tj. głębosza i sandclenera.

Planowane zakończenie prac 30.11.2021 r.

Sporządziła A. Chmiel


Fot. A. Chmiel