Prace utrzymujące efekty zakończonego projektu

10 maja 2019

Od dnia 07.05.2019 r rozpoczęły się prace mające na celu utrzymanie efektów projektu zakończonego 31.12.2017r

Zasadniczym celem wszystkich działań prowadzonych w ramach kontynuacji projektu Life+ jest bezpośrednie i pośrednie zapewnienie trwałości efektu ekologicznego przeprowadzonych działań, polegające przede wszystkim na dążeniu do utrzymania i poprawy stanu ochrony siedlisk napiaskowych chronionych w ramach sieci Natura 2000.

W tym celu  na Pustyni Błędowskiej trwają prace czyszczenia gleby bielicowej za pomocą zakupionego w ramach projektu LIFE12 NAT/PL/000031 sprzętu: głębosza i sandcleanera.

Celem naszym jest utrzymywać ten teren w obecnym stanie, tzw. bez drzew i krzewów.

Prace trwają od 07.05.2019 i planowane ich zakończenie to 31.10.2019r

Sporządził K.Kępa,  zdj. K.K.