Procedury udostępniania terenu pustyni – wojskowa część

UDOSTĘPNIANIE NIERUCHOMOŚCI WOJSKOWYCH

ZA ZGODĄ DYREKTORA

DEPARTAMENTU INFRASTRUKTURY MON

 

Na podstawie § 19 pkt 11 Zarządzenia Nr 22/MON z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie sposobu zarządzania nieruchomościami przeznaczonymi na zakwaterowanie oraz właściwości organów wojskowych i norm rozmieszczenia:

Dyrektor Departamentu Infrastruktury MON wyraża zgodę na zawarcie umowy najmu, dzierżawy lub użyczenia w stosunku do nieruchomości Skarbu Państwa, lub ich części, znajdujących się w trwałym zarządzie lub zarządzie zarządcy nieruchomości wojskowych.

  • partner społeczny składa wniosek o udostępnienie nieruchomości do dowódcy jednostki wojskowej (bezpośredniego użytkownika nieruchomości);
  • dowódca jednostki wojskowej, o ile opiniuje pozytywnie wniosek, przesyła wniosek wraz z opinią do RZI;
  • RZI występuje do Dyrektora DI MON, poprzez Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, o wyrażenie zgody na udostępnienie nieruchomości;
  • RZI zawiera umowę użyczenia nieruchomości wojskowej z partnerem społecznym.