Promocja projektu LIFE

13 kwietnia 2018

Po zakończeniu projektu 30.12.2017r. udało nam się uczestniczyć w bieżącym roku w odprawach, szkoleniach  w dniach otwartych Life organizowanych przez NFOSiGW
gdzie w sposób bardzo czynny promowaliśmy Projekt realizowany przez Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie w latach 2013-2017.
Sporządził : K.Kępa

Foto: K.Kępa