Przetargi

Data ogłoszenia: 24.07.2017
Termin składania ofert: 01.08.2017r. godz. 09:30
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Nr postępowania  32/2017/ZP

Usuwanie zakrzaczeń wierzby piaskowej na terenie Pustyni Błędowskiej na potrzeby projektu LIFE 12 NAT/PL/000031 finansowanego ze środków KE i NFOŚiGW w ramach instrumentu finansowego LIFE+

_________________________________________________________________________________________________________
Data ogłoszenia: 31.03.2017
Termin składania ofert: 10.04.2017r. godz. 09:30
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Nr postępowania  17/2017/ZP

Dostawa sprzętu (sandcleaner) do działań terenowych na Pustyni Błędowskiej na potrzeby projektu LIFE 12 NAT/PL/000031 finansowanego ze środków KE i NFOŚiGW w ramach instrumentu finansowego LIFE+

Pliki do pobrania:
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Wzór umowy
Opis przedmiotu zamówienia
Wzór protokołu przyjęcia – przekazania
Wzór oświadczenia gwarancyjnego 

Opis danych technicznych jakie ma spełniać przedmiot dostawy

Wyjaśnienia treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia – 05.04.2017r.

Informacja z otwarcia ofert w dniu 10.04.2017r.- 11.04.2017r.

Wzór informacji o przynależności do grupy kapitałowej – 11.04.2017r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – 02.06.2017r.

________________________________________________________________________________________________________________
Data ogłoszenia: 03.02.2017
Termin składania ofert: 14.02.2017r. godz. 08:30
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Nr postępowania  4/2017/ZP

 

Dostawa sprzętu do działań terenowych na Pustyni Błędowskiej na potrzeby projektu LIFE 12 NAT/PL/000031 finansowanego ze środków KE i NFOŚiGW w ramach instrumentu finansowego LIFE+

 

______________________________________________________________________________________________
Data ogłoszenia: 29.12.2016
Termin składania ofert: 10.02.2017r. godz. 09:30
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Nr postępowania  60/2016/ZP

 

Budowa terenowego punktu informacyjnego w projekcie LIFE 12 NAT/PL/000031

Pliki do pobrania:
ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Wzór umowy, umowy gwarancji oraz instrukcja dla wykonawcy prac dotycząca ochrony środowiska w zakresie realizowanej usługi
Założenia wyjściowe do kosztorysowania
Wzór zestawienia nośników cenotwórczych
Przedmiar robót
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
Dokumentacja projektowa – tablice cz. 1
Dokumentacja projektowa- tablice cz.2.
Dokumentacja projektowa – tablice_cz.3.
Dokumentacja projektowa- tablice cz.4.
Dokumentacja projektowa – tablice cz.5.
Dokumentacja projektowa – tablice_cz.6.
Dokumentacja projektowa – projekt wykonawczy
Dokumentacja projektowa-projekt_budowlany- cz. 1

Dokumentacja projektowa- projekt_budowlany – cz. 2

Dokumentacja projektowa- projekt_budowlany- cz. 3

Dokumentacja projektowa – projekt_budowlany- cz. 4

Dokumentacja projektowa- opinia_geotechniczna

Zmiana i wyjaśnienia treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia – 11.01.2017r. – m. in. zmiana terminu składania ofert

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu i treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia- 19.01.2017r. – m. in. zmiana terminu składania ofert

Zmiana treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia – 24.01.2017r.

Zmiana treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia -01.02.2017r. – min. zmiana terminu składania ofert oraz druku oświadczenia

Informacja_z_otwarcia ofert – 10.02.2017r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – 07.03.2017r.

________________________________________________________________________________________________
Data ogłoszenia: 06.10.2016
Termin składania ofert: 26.10.2016r. godz. 11:30
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Nr postępowania  56/2016/ZP
Budowa platformy widokowej przy bunkrze w projekcie LIFE12 NAT/PL/000031
_____________________________________________________________________________________________________________________
Data ogłoszenia: 27.07.2016
Termin składania ofert: 30.08.2016r. godz. 11:30
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Nr postępowania  47/2016/ZP
Budowa platformy widokowej przy bunkrze w projekcie LIFE12 NAT/PL/000031
Pliki do pobrania:

Wyjaśnienia i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – m.in.zmiana terminu składania ofert – 10.08.2016r.

Załącznik nr 1 do Wyjaśnień i zmiany treści SIWZ – Opinia geotechniczna – 10.08.2016r.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – zmiana terminu składania ofert – 19.08.2016r.

Wyjaśnienia i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – m.in. zmiana terminu skłądania ofert – 30.08.2016r.

Informacja o unieważnieniu postępowania – 06.09.2016r.

____________________________________________________________________________________________________________________________
Data ogłoszenia: 11.02.2016
Termin składania ofert: 19.02.2016r., godz. 10:30
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Nr postępowania 5/2016/ZP
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej pn. Budowa platformy widokowej przy bunkrze w projekcie LIFE12 NAT/PL/000031
Pliki do pobrania:
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Data ogłoszenia: 19.01.2016
Termin składania ofert: 29.01.2016r., godz. 11:30
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Nr postępowania 2/2016/ZP

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej pn. Budowa platformy widokowej przy bunkrze w projekcie LIFE12 NAT/PL/000031

Pliki do pobrania:

__________________________________________________________________________________________________________________
Data ogłoszenia: 17.12.2015
Termin składania ofert: 30.12.2015r., godz. 10:30
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Nr postępowania 61/2015/ZP
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej pn. Budowa platformy widokowej przy bunkrze w projekcie LIFE12 NAT/PL/000031

Pliki do pobrania:
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Projekt umowy o wykonanie prac projektowych
Opis Przedmiotu Zamówienia
Druk Wycena ofertowa

Wyjaśnienia i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 24.12.2015r.

Załącznik nr 1 do wyjaśnień i zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – poprawiony Projekt umowy o wykonanie prac projektowych

Załącznik nr 2 do wyjaśnień i zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – poprawiony Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 do wyjaśnień i zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – poprawiony Druk Wycena ofertowa

Załącznik nr 4 do wyjaśnień i zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – dokumentacja fotograficzna część 1

Załącznik nr 4 do wyjaśnień i zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – dokumentacja fotograficzna część 2

Informacja o unieważnieniu postępowania – 13.01.2016r.

____________________________________________________________________________________________________________________
Data ogłoszenia: 30.11.2015
Termin składania ofert: 08.12.2015r. – 9:30)
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Nr postępowania 59/2015/ZP 
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej pn. Budowa Terenowego Punktu Informacyjnego w projekcie LIFE12 NAT/PL/000031

Pliki do pobrania:
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Opis Przedmiotu Zamówienia
Wzór umowy
Druk Wycena ofertowa

Informacja o unieważnieniu postępowania – 17.12.2015r.

________________________________________________________________________________________________________________________
Data ogłoszenia: 09.11.2015
Termin składania ofert: 18.11.2015r. – 9:30)
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Nr postępowania 57/2015/ZP 
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. „Budowa Terenowego Punktu Informacyjnego w projekcie LIFE12 NAT/PL/000031”

Pliki do pobrania:
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia
Wzór umowy
Wycena ofertowa

Informacja o unieważnieniu postępowania – 18.11.2015r.

_____________________________________________________________________________________________________________

Data ogłoszenia: 24.07.14
Termin składania ofert: 09.09.14 – 10:30
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Nr ref.: 58/2014/ZP

Usunięcie drzew i krzewów z powierzchni renaturyzowanych siedlisk przyrodniczych – działanie ochrony czynnej w projekcie LIFE12 NAT/PL/000031: „Kompleksowa ochrona nieleśnych siedlisk przyrodniczych na terenach wojskowych w obszarze Natura 2000” – Pustynia Błędowska finansowanym ze środków Unii Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

_________________________________________________________________________________________________________________________

Data ogłoszenia: 02.05.14
Termin składania ofert: 14.05.14 – 9:30
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Nr ref.: 31/2014/ZP

Dostawa fabrycznie nowego samochodu terenowego typu pickup 4×4 z podwójną kabiną w ramach projektu LIFE12 NAT/PL/000031 pt. „Kompleksowa ochrona nieleśnych siedlisk przyrodniczych na terenach wojskowych w obszarze Natura 2000” finansowanego przez Komisję Europejską ze środków Instrumentu Finansowego „Life+” oraz NFOŚiGW
Pliki do pobrania:
– Ogłoszenie o zamówieniu (02.05.14)
– Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (02.05.14)
– Wzór umowy (02.05.14)
– Opis parametrów technicznych jakie ma spełniać przedmiot dostawy (02.05.14)
– Opis przedmiotu zamówienia (02.05.14)
– Wyjaśnienia i zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia – m.in. nowy opis parametrów technicznych jaki ma spełniać przedmiot dostawy oraz zmiana terminu składania ofert (08.05.14)
– załącznik nr 1 do wyjaśnień i zmiany treści SIWZ – poprawiony opis przedmiotu zamówienia (08.05.14)
– załącznik nr 2 do wyjaśnień i zmiany treści SIWZ – poprawiony opis parametrów technicznych jakie ma spełniać przedmiot dostawy (08.05.14)
– załącznik nr 3 do wyjaśnień i zmiany treści SIWZ – nowy wzór umowy (08.05.14)
– Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (23.05.14)

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Data ogłoszenia: 22.04.14
Termin składania ofert: 11.06.14 – 10:30
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Nr ref.: 22/2014/ZP

Sprawdzenie i oczyszczenie terenu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych w projekcie LIFE12 NAT/PL/000031: „Kompleksowa ochrona nieleśnych siedlisk przyrodniczych na terenach wojskowych w obszarze Natura 2000” – Pustynia Błędowska finansowanym ze środków Unii Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Pliki do pobrania:
– Ogłoszenie o zamówieniu (22.04.14)
– Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (22.04.14)
– Harmonogram prac wraz z załącznikami (22.04.14)
– Opis przedmiotu zamówienia (22.04.14)
– Wzór umowy (22.04.14)
– Wyjaśnienia i zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia – m.in. zmiana terminu składania ofert (20.05.14)
– załącznik nr 1 do wyjaśnień i zmiany treści SIWZ – poprawiony druk OFERTA (20.05.14)
– załącznik nr 2 do wyjaśnień i zmiany treści SIWZ – poprawiony wykaz sprzętu (20.05.14)
– załącznik nr 3 do wyjaśnień i zmiany treści SIWZ – poprawiony wzór umowy (20.05.14)
– załącznik nr 4 do wyjaśnień i zmiany treści SIWZ – poprawiony opis przedmiotu zamówienia (20.05.14)
– załącznik nr 5 do wyjaśnien i zmiany treści SIWZ – poprawiony harmonogram prac wraz z załącznikami (20.05.14)
– Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (22.05.14)

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Data ogłoszenia: 01.04.14
Termin składania ofert: 17.04.14 – 11:30
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Nr ref.: 19/2014/ZP

Dostawa fabrycznie nowego samochodu terenowego typu pickup 4×4 z podwójną kabiną w ramach projektu LIFE12 NAT/PL/000031 pt. „Kompleksowa ochrona nieleśnych siedlisk przyrodniczych na terenach wojskowych w obszarze Natura 2000” finansowanego przez Komisję Europejską ze środków Instrumentu Finansowego „Life+” oraz NFOŚiGW

Pliki do pobrania:
– Ogłoszenie o zamówieniu (01.04.14)
– Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (01.04.14)
– Wzór umowy (01.04.14)
– Opis przedmiotu zamówienia (01.04.14)
– Opis parametrów technicznych jakie ma spełniać przedmiot dostawy (01.04.14)

– Wyjaśnienia i zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia – m.in. nowy opis parametrów technicznych jaki ma spełniać przedmiot dostawy oraz termin składania ofert (10.04.14)
– załącznik nr 1 do wyjaśnien i zmiany treści SIWZ – poprawiony opis przedmiotu zamówienia (10.04.14)
– załącznik nr 2 do wyjaśnien i zmiany treści SIWZ – poprawiony opis parametrów technicznych jakie ma spełniać przedmiot dostawy (10.04.14)
– załącznik nr 3 do wyjaśnien i zmiany treści SIWZ – nowy wzór umowy (10.04.14)

– Informacja o unieważnieniu postępowania (25.04.14)