Rada Projektu 02.06.2016

Rada Projektu 02.06.2016

  1. Wystąpienie przewodniczącego Rady Projektu ppłk Ryszarda Ziółkowskiego
  2. Przedstawienie i przyjęcie protokołu z poprzedniego spotkania Rady przez jego członków
  3. Przejazd na teren Pustyni Błedowskiej
  4. Wizyta w terenie Life 12 NAT/PL/000031 z omówieniem sposobu przeprowadzenia działań terenowych
  5. Omówienie sposobu prowadzenia zadania usuwania drzew i krzewów
  6. Bieżące zagadnienia i problemy

 

13346378_1777569492462274_3682677066002252647_o