Rada Projektu 09.07.2015

W dniu 09.07.2015r. w siedzibie Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Krakowie,
odbyło się czwarte spotkanie Rady Projektu. Menedżer Projektu Pani Edyta Mazur omówiła najważniejsze problemy po czym członkowie spotkania udali się na teren Pustyni Błędowskiej.
Na wzgórzu Dąbrówka ( bunkier) została przedstawiona propozycja przesłana do Komisji Europejskiej „Budowa Platformy Widokowej” . Rada Projektu wyraziła poparcie dla tego zadania. Następnie zgromadzeni członkowie Rady oraz zaproszeni goście udali się na teren pustyni gdzie omówiony został przez Pan Michała Węgrzyna oraz Mateusza Kołeckiego przedstawicieli firmy Habitat Selection monitoring przyrodniczy stanu „0”
Pan dr hab. Oimahmad Rahmonov podkreślił, że prowadzone w ramach projektu zabiegi ochrony czynnej, mające na celu poprawę stanu ochrony napiaskowych siedlisk przyrodniczych, powinny przyczynić się one do uruchomienia procesów eolicznych i powstrzymania procesu tworzenia gleb, a co za tym idzie do zahamowania sukcesji wtórnej na tym terenie.
Kolejnym celem Zespołu Zarządzającego było pokazanie członkom Rady postępu prac w terenie w tym celu zorganizowano spotkanie z przedstawicielami Firmy Polbud odpowiadającymi za zadanie Usunięcie drzew i krzewów z powierzchni renaturyzowanych siedlisk przyrodniczych.
Przedstawiciele Rady podzielili się uwagami dotyczącymi prac Firmy Polbud a jego przedstawiciele zapewnili, że nie widzą zagrożenia- nie wykonania terminowego przez nich umowy w tym 140 hektarów z pierwszego etapu.

Menedżer Pani Edyta Mazur podziękowała Szefowi Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Krakowie, Wójtowi Gminy Klucze wszystkim zaproszonym gościom oraz członkom Rady za wszelką udzieloną pomoc oraz wsparcie w działaniach Zespołu Zarządzającemu Projektem.

DSC_6089