Rada projektu

Do zadań rady projektu należy:

 • merytoryczny nadzór nad realizacją projektu
 • pomoc dla kierownictwa w podejmowaniu decyzji w sprawach dotyczących ewentualnych zmian w terminie, zakresie i sposobie realizacji zadań.
 • pomoc dla kierownictwa w podejmowaniu decyzji w sprawach dotyczących ryzyka, zagrożenia realizacji projektu

Rada projektu spotykać się będzie 2 razy w roku przez okres trwania projektu na spotkaniach jednodniowych w sumie 8 spotkań.

 • Przewodniczący Rady Projektu ppłk Ryszard Ziółkowski
  Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie
 • Zastępca Przewodniczącego Rady Projektu mgr Piotr Sułek
  Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego
 • dr hab. Oimahmad Rahmonov
  prof. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • dr hab. inż. Stanisław Małek
  prof. Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
 • dr Bożena Kotońska
  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
 • mgr inż. Edyta Sygocka
  Departament Infrastruktury Ministerstwa Obrony Narodowej
 • ppłk Grzegorz Bodnar
  Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych
 • kpt. Tomasz Markiewicz
  6 Brygada Powietrznodesantowa im. gen. Stanisława F. Sosabowskiego
 • mgr inż. Marek Stolarczyk
  Jednostka Wojskowa Nr 3811
 • Agnieszka Walnik
  Gmina Klucze
 • Paweł Grzybowski
  Klub GAJA

Rada Projektu 12.12.2014

Rada Projektu 05.06.2014

Rada Projektu 03.12.2013